Slovenski biografski leksikon

Urbanc Feliks, veletrgovec, r. 27. jul. 1850 na Drnovem pri Krškem gospodar. uradniku Mihaelu in Jožefi r. Golba, u. 27. maja 1937 v Lj. Ker sta mu zgodaj u. starša, ga je vzel k sebi stari oče v Brežice, kjer je hodil v šolo in se nato zaposlil kot vajenec pri trgovcu Kraljiču, ki je imel eno najv. brežiških trgovin; tu se je z delom uveljavil, postal poslovodja, kot tak sredi 70-ih let prišel v Kranj k trg. F. Krisperju, se 1876 poročil z njeg. hčerko Franjo, kmalu postal Krisperjev družabnik in vodil trgovino Krisper & U. L. 1882 se je preselil v Lj., tu prevzel še Jamškovo trgovino Pod Trančo in prijavil trgovino z manufakt. blagom pod isto tvrdko Krisper & U., ki se je kmalu uvrstila med manufakt. veletrgovine. F. Krisper je kasneje izstopil iz družbe in U. je ostal edini lastnik. L. 1902 je zgradil na začetku Trubarjeve c. novo trg. hišo in v njej uredil sodobno manufakt. trgovino, l. 1904 vzel kot družabnika sina Franca (r. 21. okt. 1878 v Kranju, u. 1957 v Clcu), 1922 pa še Josipa (r. 18. febr. 1882 v Kranju, u. 1. mar. 1960 v Lj.). Nekaj mescev pred smrtjo je trg. v celoti prepustil sinovoma, ki sta jo vodila dalje pod tvrdko Feliks U., javna trg. družba, trgovina z manufakt. in modnim blagom na drobno in debelo. Trgovini v Kranju in Pod Trančo v Lj. pa je opustil že ob koncu 1. svet. vojne. – U. je bil 1902 izvoljen v upravo trg. gremija in tu imel razne funkcije, bil dolgoletni svetnik trg. zbornice, od 1893–911 član upravnega odbora Mest. hranilnice lj., 1900–11 član ravnateljstva, 1910–2, ko je vodil občin. posle v Lj. vladni komisar, je bil član posvetoval. odbora. U. in vsi člani njegove družine so pri avstr. ljudskih štetjih izkazovali sloven. kot občevalni, pri jsl štetju 1931 pa kot materin jezik, vendar je bil Franc po l. 1945 označen kot pripadnik nem. narodnosti in izseljen iz države, njegova lastnina pa je prešla v drž. last. – Prim.: matič. knjige župnij v Kranju, Leskovcu, Lj. (frančišk. in stolna ž.); Reg. I., fasc. 988, fol. 238 sl.; fasc. 2139, fol. 583 a sl.; Cod. XX/8, fol. 212, obrtni register Reg. IV., fol. 261 in 493, Cod. III/69 (MALj); 50 let Mestne hranilnice lj. 1889–1939. 1939, 87; J 1937, št. 122; Kron 1937, 188; S 1937, št. 119; SN 1937, št. 119; TL 1937, 59, 60. Vlč.

Valenčič, Vlado: Urbanc, Feliks (1850–1937). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi748060/#slovenski-biografski-leksikon (17. oktober 2021). Izvirna objava v: Slovenski biografski leksikon: 13. zv. Trubar - Vodaine. Alfonz Gspan, Jože Munda in Fran Petrè Ljubljana, Slovenska akademija znanosti in umetnosti, 1982.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine