Slovenski biografski leksikon

Urbanc Anton, pravnik, strok. pisec in publicist, r. 13. jun. 1895 pri Sv. Štefanu na Zilji posestniku, nar. obrambnemu delavcu in županu Petru ter Mariji r. Wahrmut, u. 15. apr. 1956 v Lj. Osn. šolo je obiskoval v r. kraju in Clcu, tu tudi 1908–16 klas. gimn. (z mat.); pravo štud. 1916–7 na Dunaju, 1917–9 v Pragi, 1919–20 v Zgbu in Lj., 1922 bil v Lj. prom. Med 1922–9 je bil odvetn. praktikant pri D. Majaronu in Fr. Novaku (SBL II, 20–3; 206), pred tem pa pri Vl. Ravniharju, vmes 1924–5 v sodni praksi v Splitu in Dubrovniku; 1929 je odprl lastno odvetn. pisarno v Lj. – Julija 1919 se je dal na razpolago nar. vladi in deloval kot predavatelj ter publicist v Pliberku na Kor.

Objavljati je začel v kor. listu Mir (1916), kjer je krit. ocenil brošuri: K. Winterstetten, Berlin und Bagdad in A. Ritter–K. Winterstetten, Der organische Aufbau Europas; priobčeval v S (1918, št. 112–4, 122, 129, 138) Pisma iz Prage in Pisma iz Češke, v plebiscitni dobi članke v Miru in listu Koroška (Velikovec). Anon. je napisal brošure: Nemška Avstrija pod kuratelo. [1920]; Gospodarski položaj nem. Avstrije. [1920]; Obupen položaj v nem. Avstriji. (prev. tudi v nem.); bil v tem času član društva Jadran, pisal v Vidovdan (1921, 16, 18, 42–5) in se udeležil kot delegat lj. univ. dijaškega kongresa v Pragi 1921. – Kot pravnik je 1936 sodeloval pri sestavlj. odvetniške tarife, priredil priročno izd. Advokatska tarifa. 1936; napisal knjigo Dodatek k advokatski tarifi s sodnimi odločbami … 1941; o zgod. odvetništva pri Slov. članke v SP (1942: Paberki iz zgod. odvetništva pri nas; 1943: Podložniški odvetnik); v prešernoslovje posegel z razpravami: Zakaj je Fr. Prešeren prisegel kot civ. in kazenski sodnik? (Ljudski pravnik 1950, 471 do 476); Ali je Fr. Prešeren za dosego doktorske časti res napisal dis.? (Pravnik 1953, 14–23, tudi p. o.); Clc l. 1832 v dobi bivanja Fr. Prešerna v Clcu (Koroški kol 1963, 101 do 103); na 8. kongr. pravnikov v Nov. Sadu referiral o nekat. zakonodavnih ukrepih za nedeljivost kmet. posestva (Spomenica kongr. pravnika u N. Sadu. 1938, 91–102); o zadružn. pravu v TL (1941, št. 57–9, 80: Ali ima član zadruge pravico prepisati spisek članstva?; 1942, št. 5: Čigavo je zadružno premoženje?; 1942, št. 52: Sodelovanje odvetnikov pri gospodar. zadrugah). Po 1935 se je usmeril v študij zavarovaln. prava, priredil in komentiral zakon o zavarov. pogodbi iz l. 1917: Zavarovalno pravo. 1939 (ocena: M. Škerlj, SP 1939, 298 sl.); članke: Soudeležba (samopridržaj) v jamstvenem zavarovanju (Glasnik Udruženja aktuara Jsle 1940, 100–3, tudi p. o.); daljši sta študiji Slov. bratovščina sv. Hieronima v Vidmu iz 1452 – Confraternita di S. Gerolamo degli Schiavoni (ib. 1940; tudi p. o.; ocene: Ce fastu? 1940, 197–201; Archivio Veneto 1941; GMDS 1941, 91–2); Uvod v zavarovalstvo (VP 1943, 65–72; 1944, 85–94) ter več člankov v: J, KL, Obrtniku, S, Spominskem zborniku Sje, TL, DEn, KMD, SPor. – L. 1924 je ustanovil Klub kor. Slov., se organizacij. udejstvoval v odvetn. zbornici in v Zvezi odvetn. komore Jsle. U. je bil tudi zbiratelj likovnih umetnin in bibliofil. – Prim.: osebni podatki; Pol stoletja 11; Spominski almanah 341; PV 1956, 260; L. Potočnik, Kol slov. Koroške 1957, 145–6 (s sliko); Pravnik 1968, 534. Gpn.

Gspan, Alfonz: Urbanc, Anton (1895–1956). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi747897/#slovenski-biografski-leksikon (10. julij 2024). Izvirna objava v: Slovenski biografski leksikon: 13. zv. Trubar - Vodaine. Alfonz Gspan, Jože Munda in Fran Petrè Ljubljana, Slovenska akademija znanosti in umetnosti, 1982.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine