Slovenski biografski leksikon

Uratnik Filip, pravnik, agrarni ekonomist in strokovni pisec, r. 20. apr. 1889 v Podlogu v Savinjski dolini kmetu Janezu in Mariji r. Satler, u. 27. jan. 1967 v Lj. Osn. šolo je obiskoval v Šempetru 1896–900, gimn. pa v Celju 1900–6 in Lj. 1906–8 (z mat. 1908). Štud. je pravo na Dunaju 1908–12 (dipl. 1919), nato služil kadrovski rok do 1914, bil i. l. imenovan za avskultanta pri okrožni sodniji v Mostarju (BiH), a je zaradi mobilizacije moral v Pulj, kjer je ostal do l. 1918. V dec. 1918 je postal koncipist pri Nar. vladi Sje (poverjeništvo za soc. skrbstvo), nato prevzel reorganizacijo in vodstvo delav. konzumnega zadružništva; na lastno prošnjo je bil imenovan za provizor. predstojnika mest. magistrata v Ptuju, kjer je vodil tudi gospodar. referat; od maja 1923 je bil tajnik strokovne (sindikalne) komisije za Sjo; od okt. 1924 do mar. 1926 provizor., nato pa do maja 1945 stalni tajnik Delavske zbornice za Sjo v Lj. L. 1945 bil predstojnik statist. urada Min. za industrijo in rudarstvo nar. vlade Sje, in 1945–50 višji planer — ekonomist Komisije za gospodar. načrt (Planske komisije) pri predsedstvu vlade LRS, 1. mar. 1950 upok.; po upokojitvi še delal pri uradu za cene in kot zunanji sodelavec Kmetij. inšt. Sje v Lj., pripravljal socialne in agrar. ekonom. študije s podr. davčne politike in socialnozdravstv. vprašanj kmetov. – Od mladosti je pripadal socialnodem. stranki, bil član njenega izvršilnega odbora, predvojne Svobode, Rotary cluba, po l. 1945 pa mdr. upravn. odbora Društva ekonomistov Sje. – Napisal je brošure, mdr. Študija o stanovanj. vprašanju. 1925; Poročilo Delavske zbornice za Sjo 1925–6. 1927; Prebivalstvo in gospodarstvo Sje. 1929; Iz statistike našega delavskega zavarovanja. Mrb 1929; Socialno skrbstvo in soc. zakonodaja. 1929; Naša poreska politika i radništvo. Bgd 1932; Socialni problemi slov. vasi. 1938; Gnojenje in zatiranje škodljivcev na zelenjadnih vrtovih. 1961; Vzreja pitovne živine. 1963; članke za liste Konzument (1921 ga tudi urejal), DPol, Naprej, Pod lipo, Socialist, Svoboda, po 1945 pa Ekonomska rev. (1951, 116–34; 1952, 234–54; 1954, 338 do 348; 1955, 240–3; 1956, 171–81; 1959, 83–6, 100–1; 1964, 429–33), Nova proizvodnja (1951, 429–34; 1952, 564–9; 1953, 121–6, 345–8; 1965, 51–60), SocKiG (1953, 143–55; 1954, 18–26; 1955, 194–203; 1956, 28–37; 1960, 81–6, 278–9; 1962, 107, 126; 1965, 75–6); SPor (1954, št. 228, 229–30) ter za interne publikacije Kmetij. inšt. Sje. – Prim.: družin. arhiv A. Uratnik in D. Mihevca, Lj.; Spominski almanah 341; izv. II. drž. gimn. v Lj. 1907–8; Delo 1967, št. 25, 26; SocKiG 1967, 84 (s sliko). Adč.

Adamič, France: Uratnik, Filip (1889–1967). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi747536/#slovenski-biografski-leksikon (13. april 2024). Izvirna objava v: Slovenski biografski leksikon: 13. zv. Trubar - Vodaine. Alfonz Gspan, Jože Munda in Fran Petrè Ljubljana, Slovenska akademija znanosti in umetnosti, 1982.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine