Slovenski biografski leksikon

Umek Janez, strokovnjak za zavarovalstvo, gradbeništvo in promet, r. 12. marca 1904 v Blatni Brezovici (Vrhnika) kmetu Valentinu in Mariji r. Bradeško, u. 26. apr. 1974 v Lj. Osn. šolo je obiskoval 1910–2 v r. kraju ter 1912–4 v Lj., 1914–22 klas. gimn. (z mat.) v Šentvidu pri Lj., 1922–8 študiral na gradb. odd. TVŠ. Po diplomi je delal 1928–9 pri Okrajnem zastopstvu v Mrbu, 1929–31 služil vojsko, nato pa bil v Lj.: 1931 do 1932 strok. sodelavec tehn. odd. banske uprave (po Živkovićevih volitvah reduciran); 1932–45 Vzajemne zavarovalnice (vmes 1942 do 1943 v ital. taboriščih Treviso, Padova, Castel del Piano); 1945–9 direktor Zavarovalnega zavoda Sje (pozneje DOZ); 1960–5 vodja organizacij. tehn. odd. Industrijskega biroja; 1965–72 strok. sodelavec Skupnosti cestnih podjetij SRS (pozneje združena s Cestnim skladom) oz. Poslovnega združenja cestn. podjetij SRS in nazadnje 1972–4 (ko upok.) Prometnega inštituta.

V zavarovalstvu so pomembne U-ove obdelave vplačanih in izplačanih premij ter odškodnin na vseh področjih elementar. zavarovanja pri Vzajemni zavarovalnici (Lj.) v l. 1900–40, ki so, časovno prirejene, služile DOZ za osnovo pri izdelavi tarifnih postavk elementar. zavarovanja (gl. U-ovo Poročilo. 1941, 379 str.; tipk.). L. 1945 je pri Zavarovalnem zavodu Sje organiziral akcijo vpisnih pol ter z njimi uvedel polno jamstvo za element. škode vsem podpisnikom (z vplačilom 20 din) in tako odpravil delovanje tujih zavar. družb v Sji. V poletnih mesecih 1947–8 je v Albaniji pri zavarovalnici Instituti shetetnor i sigurimave postavil temelje alban. držav. zavarovalništvu, ko je sestavil tiskane cenike z navodili za oceno nepremičnin (v ital.) ter objavil priročnik Tarifa e primeva per siguriment kundra zjarrit. Tirana 1948, ki je rabil mdr. tudi pri ocenjevanju vojne škode. – V gradb. stroki je vodil republ. komisijo za revizijo in potrjevanje idejnih in gradb. projektov (skupaj z gradb. inšpektoratom) ter tako spremljal gradnjo in ugotavljal napake pri tehn. prevzemih, kar je pripomoglo k izkušenosti mlajših gradbenikov, predvsem pa k lažjemu prehodu iz obrtn. v industrij. projektiranje in gradnjo. Poleg stanovanj, šol in industrij. objektov so bili pod U-ovim vodstvom pregledani tudi projekti za ceste, mdr.: za koprsko, za Lj.-Zgb ter za zasavsko. Samostojno je izdelal variantni idejni načrt za izpeljavo cest okrog Lj., 1968 (gl. Obvoznice avtomobilskih cest ob Lj.; s skicami, Delo 1969, št. 2). – O prometu je U. pri Prometn. inštitutu v Lj. napisal in obj. nekaj samost. del, mdr.: Potrebni tehn. ukrepi za smotrno vključevanje magistral. omrežja Združenja žel. transport. podj. 1973 (cikl.); Pripombe k študiji in dokumentaciji za ceste. 1973 (cikl.) ter več člankov, mdr.: Razbremenitev vpadnic v Lj. (Naše ceste 1969, št. 4); Ceste in promet v gospodarstvu (ib. 1970, št. 2); Cestni predor skozi Karavanke (NRazgl 1973, 280–1). – Prim.: osebni podatki; A. Romih, Bibl J. U-a 1948–74 (cikl.), 82 enot (Prometni inštit. Lj. in arhiv SBL); Delo 1974, št. 59 (s sliko), št. 101 (osmrtnica). Dmk.

Dimnik, Stanko: Umek, Janez (1904–1974). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi745894/#slovenski-biografski-leksikon (23. maj 2024). Izvirna objava v: Slovenski biografski leksikon: 13. zv. Trubar - Vodaine. Alfonz Gspan, Jože Munda in Fran Petrè Ljubljana, Slovenska akademija znanosti in umetnosti, 1982.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine