Slovenski biografski leksikon

Ullrich Vojteh (Albert, Franc Ser.), pesnik, brat Ferdinanda (gl. čl.), r. 30. apr. 1862 na Javorniku, u. za jetiko 6. julija 1881 v Kranju. Po osn. šoli in 1872–6 nižji gimn. v Kranju je obiskoval 1876–8 (z mat.) gimn. v Lj., i. l. vpisal jezikoslovje na univ. v Gradcu, kamor zaradi bolezni ni več mogel. U-ovo zanimanje za slovstvo je izpričano že v 4. razr. gimn., ko je stopil v zvezo s Stritarjem (gl. ZbD VII, 318; Z 1876, 144). V LZ 1881, 616–7 je objavil 4 pesmi (Zadnja želja; Nova ljubezen, nove bolesti; Tiha ljubezen; Srcu), ki kažejo lep ustvarjalni dar; v bolezni je pesnil tudi v shrv. (Vienac 1881, 676). V rkp je zapustil več zvezkov pesmi in tragedijo Svetoje (en list se je ohranil med zapuščino A. Žigona v Knjižnici NM Lj., kar dokazuje, da je delo imel v rokah J. Cimperman). Po U-ovi smrti je mati hotela pesmi izdati, vendar namere ni uresničila. – Prim.: r. matice ž. urada Kor. Bela; mrl. matice ž. urada Kranj; Glaser IV, 46; Žontar, Kranj 393; izvestja kranj. nižje (1873–6) in lj. višje gimn. (1877–80); LZ 1881, 578, 640–1; SN 1881, št. 152. Kr.

Koblar, France: Ullrich, Vojteh (1862–1881). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi745147/#slovenski-biografski-leksikon (29. maj 2024). Izvirna objava v: Slovenski biografski leksikon: 13. zv. Trubar - Vodaine. Alfonz Gspan, Jože Munda in Fran Petrè Ljubljana, Slovenska akademija znanosti in umetnosti, 1982.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine