Slovenski biografski leksikon

Ullrich Hieronim, gozdar, r. 31. marca 1811 v vasi Horní Orlice (Češka), u. 13. jan. 1866 v Kranju. Priv. gozdarsko šolo je obiskoval 1829–30 v Dašicah. Služboval 5 let kot gozdar. pripravnik in pristav po zasebnih veleposestvih na Češkem in Moravskem (nazadnje v Uherskem Hradištu), od marca–nov. 1837 brezplačni pripravnik v službi komorne carinske uprave v Bovcu, do okt. 1838 je bil gozdar pri kameralnem gospostvu na Bledu; poslej do 1859 gozdar. nadupravitelj Blejskega gospostva briksenške škofije, od 1859 pa ravnatelj Zoisovih fužin na Javorniku (sem spadal velik del biv. briksenških posestev); ta posel opravljal še 1864 (izstop iz službe ni ugotovljen). V l. 1850, 1854 in 1858 je bil tudi izpraševalni komisar pri drž. izpitih za območje gozdnega gospodarstva v Lj., zadnji 2 leti še pri izpitih za gozdno varstvo in tehn. pomožno službovanje. U. je bil med ustanovitelji gozdarskega društva za avstrij. alpske dežele in njegov prvi generalni tajnik – delovalo je 5 let in izdajalo 14-dnevno nem. pisana poročila, ki jih je U. urejal. – Imel je bogato knjižnico nem., franc. in italijan. klasikov ter zgodovin. del, ki jo je po njeg. smrti hranila hči Frančiška v Kranju; po njeni smrti (19. nov. 1944) pa se je razgubila.

U. je napisal več strokov. razprav o tedanjih gozdno gospodarskih razmerah na Kranjskem, uredil pa knjigo: Verhandlungen des Forstvereines der österr. Alpenländer bei der ersten Generalversammlung vom 1.–5. Juni 1852 zu Klagenfurt. Lj. 1853. Bil je klient in dober znanec F. Prešerna, ki je U-u podaril lastnoročni prepis rkp »Nebeške proces'je«, s posvetilom (NUK). – Prim.: župn. knjiga (Status animarum) mest. župnije Kranj; arhiv deželn. gozd. nadzorstva za Kranjsko (spisi o drž. izpitih od 1850 dalje), DAS; pismo Alf. Levičnika z dne 15. apr. 1953 (arhiv SBL); Kidrič, PA 185 (slika), 321; isti, Prešeren I 277; Žontar, Kranj 301 (slika), 307, 393; LZg 1848, št. 57; 1866, št. 16; ČZN 1937, 207–8; A. Šivic, GozdV 1959, 257. Šiv.

Šivic, Anton: Ullrich, Hieronim (1811–1866). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi745022/#slovenski-biografski-leksikon (29. maj 2024). Izvirna objava v: Slovenski biografski leksikon: 13. zv. Trubar - Vodaine. Alfonz Gspan, Jože Munda in Fran Petrè Ljubljana, Slovenska akademija znanosti in umetnosti, 1982.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine