Slovenski biografski leksikon

Ullrich Ferdinand, dijaški organizator, r. 19. okt. 1846 na Bledu Hieronimu (gl. čl.) in Mariji r. Stroj (iz blej. gostinske hiše), u. 26. apr. 1900 v Mrbu. Po osn. šoli v r. kraju je obiskoval 1857–65 gimn. v Lj., bil tedaj Jurčičev sošolec ter nekaj časa gojenec Alojzijevišča (gl. Jurčičev posvetilni sonet: Ferd. Ullrichu v bukve rodu (= spomin. knjiga) maja 1862, v J. Jurčič ZbD IX, 182, 309). Udeleževal se je nar. gibanja dunaj. dijaštva v 2. pol. 60-ih let: prvi preds. »Slovenije« in med sklicatelji 2. vseučil. shoda 4. sept. 1869 v Lj.; kot mladoslovenec se udelež. tudi polit. življenja (gl. N 1873, 251). Po absolutoriju je bil v raznih pisarnah notar. priprav. ter pozno opravil jur. in notar. izpite. – Prim.: r. matice (žup. urad Bled); mrl. matice (franč. župnije, matični urad Mrb); Kidrič, PA 185, 321; Prijatelj, Kersnik I, 46, 119; isti, SKPZ IV, 27, 63–4, 76, 81; V, (D. Kermavner, Opombe) 519–33; Šuklje I, 56, 62, 64; isti, Sodobniki, 58, 77, 97–8, 226; Vencajz 51–2, 139; Žontar, Kranj 393; izvestja lj. gimn. 1858–65; LZ 1888, 4, 22. Kr.

Koblar, France: Ullrich, Ferdinand (1846–1900). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi744920/#slovenski-biografski-leksikon (30. maj 2024). Izvirna objava v: Slovenski biografski leksikon: 13. zv. Trubar - Vodaine. Alfonz Gspan, Jože Munda in Fran Petrè Ljubljana, Slovenska akademija znanosti in umetnosti, 1982.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine