Slovenski biografski leksikon

Ulčer Janez Krstnik, šolnik, v Laškem (?) r. 13. jun. 1725 premožnemu meščanu Andreju in Ani-Mariji ter tam u. 18. apr. 1794. V Gradcu je obiskoval gimn. 1737–43, študiral na univ. retoriko, filoz. in teologijo 1743–50, potem več let kaplanoval v različnih župnijah sekovske škofije, 1753–7 v Limbušu, 1757–73 v Gotovljah; 1774 se je vrnil v r. mesto in do smrti opravljal službo pomožnega duhovnika. U. je postal lastnik dvorca Weichselberg v Laškem (1620 je bil last baronov Moškon) in dveh hiš; v eni je 1775 odprl zaseb. lat. šolo, ki jo je sam vzdrževal in v njej poučeval (1776 imel 18 učencev), drugo pa je v oporoki (19. okt. 1776) določil za ubožni sklad, v katerega je vložil še 500 fl. v denarju in obveznicah. V žup. cerkvi v Laškem je 1776 postavil oltar sv. Antona. – Prim.: r. knjiga nadžupnije Laško VI, b. p.; mrl. knj. ib. IV, fol. 76; Orožen IV/2, 51–3, 151, 159–60, 233; V, 558. Lc.

Lisac, Ljubomir Andrej: Ulčer, Janez Krstnik (1725–1794). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi744292/#slovenski-biografski-leksikon (26. maj 2024). Izvirna objava v: Slovenski biografski leksikon: 13. zv. Trubar - Vodaine. Alfonz Gspan, Jože Munda in Fran Petrè Ljubljana, Slovenska akademija znanosti in umetnosti, 1982.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine