Slovenski biografski leksikon

Ulčar Jože, matematik, r. 4. apr. 1915 na Rečici pri Bledu delavcu Jožetu in Frančiški r. Stare, u. 16. jan. 1967 v Skopju. Osn. šolo je obiskoval 1921–6 na Bledu, gimn. 1926–34 (z mat.) v Kranju, nato je štud. naravoslovje na fil. fak. v Lj. (prof. J. Plemelj, SBL II, 378–9 in R. Zupančič – matemat. skupina), dipl. 1938 z odl. uspehom. L. 1942 je opravil prof. izpit v Sofiji. Služboval je 1938–9 na gimn. v Mur. Soboti kot hon. predavatelj matemat., potem bil premeščen v Makedonijo: 1939–40 kot suplent na gimn. v Strumico, 1940–1 v Prizren, med okupacijo prof. matemat. na sred. trgov. šoli v Bitoli; ves čas sodeloval v NOB Maked. (član Vaspitne grupe narodnoosvobodil. gibanja v Makedoniji), po osvoboditvi imenovan tu za direktorja gimn., kmalu nato postal (do 1946) prof. na gimn. J. B. Tito v Skopju. Ob ustanovitvi fil. fak. l. 1946 je bil izvoljen za predavatelja, 1954 za izr., 1959 pa red. prof. naravoslovnomatemat. fak. v Skopju. Med 1963–5 je bil tudi prorektor. – Bil je član Društva matematikov SR Makedonije (tudi njegov tajnik, podpredsed. in predsed.), komisije za študijske programe matematike na visokih šolah v okviru Zveze društev matematikov ter predsed. komisije za prof. izpite iz matematike. Kot poznavalec makedon. jezika je mnogo prispeval k izdelavi strok. terminologije. – Odlikovan je bil z redom dela II. stopnje in z redom zaslug za narod s srebrnim vencem.

U. se je ukvarjal z analit. geometrijo, algebro, diferencialnim in integralnim računom, diferencialno ter projektivno in načrtno geometrijo. V makedon. in shrv. jeziku je napisal učbenike: Nacrtna geometrija. Skopje 1964, 1974⁴ (za sred. šole); Analitična geometrija so vektorska algebra. Skopje 1958 (učbenik za visoke šole); Zadači iz geometrije (Teh. fak. Skopje) 1961; Projektivna diferencialna geometrija. Bgd 1969; Differencial Geometry. Groeningen 1969 (skupaj z D. S. Mitrinovićem). Štev. razprave o teoriji sred. krivin, mejnih vrednosti, geometrijskih konstrukcijah in grafičnih metodah, enodimenzionalnih kompleksih in vektorjih so bile objavljene v zbornikih fil. in naravosl. fak. Univ. v Skopju 1949–60, Zborniku matemat. problema II, Bgd 1960, 273–336, v biltenih Društva matematikov in fizikov SR Makedonije 1950–61 ter Matematični biblioteki v Bgdu 1961–3. – Prim.: kadrovski arhiv univ. v Skopju; družin. arhiv vdove Adriane, Skopje; izv. drž. real. gimn. v Kranju 1930–4; Petdeset let gimn. v Mur. Soboti. 1970, 157; D. S. Mitrinović in B. S. Popov, Obzornik za matem. in fiziko 1971, 90–2 (s sliko). Adč.

Adamič, France: Ulčar, Jože (1915–1967). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi744166/#slovenski-biografski-leksikon (26. maj 2024). Izvirna objava v: Slovenski biografski leksikon: 13. zv. Trubar - Vodaine. Alfonz Gspan, Jože Munda in Fran Petrè Ljubljana, Slovenska akademija znanosti in umetnosti, 1982.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine