Slovenski biografski leksikon

Ulaga Drago, telesnovzgojni delavec in publicist, r. 22. okt. 1906 na Globokem pri Rimskih Toplicah železničarju Tomažu in Mariji r. Priveršek (bratranec Emila, gl. čl.), živi v Lj. Osn. šolo je obiskoval od 1913–8 v Šmarjeti (pri Rim. Toplicah), gimn. 1918 do 1922 v Celju, učiteljišče 1922–6 (z mat.) v Mrbu ter Visoko šolo za telesno vzgojo (Hochschule für Leibesübungen) 1926 do 1930 v Berlinu (dipl. 1930). Služboval je 1930 do 1934 kot plavalni in atletski trener Športnega kluba Ilirija v Lj., 1934–6 je bil pripravnik na klas. gimn. v Splitu, 1936–41 strokovni sodelavec v Min. za ljudsko teles. vzgojo v Bgdu; med 1941–5 je občas. poučeval na sred. šolah v Lj., 1946 postal prof. na kadrovski šoli Zavoda za fizkulturo v Lj., ki se je razvila iz sred. šole za teles. vzgojo v višjo in v Visoko šolo za teles. kulturo, na kateri je U. od 1960 dalje red. prof. in predava predmet teorija teles. vzgoje; v l. 1966 do 1968 je bil njen direktor, 1968–70 pa predsed. njenega sveta. Je član Smučarske zveze Sje (1946–68 njenega izvrš. odbora), od 1947 dalje Zveze pedagogov teles. kulture (1971–3 njen predsed.), 1968–72 Jsl komisije za terminologijo teles. kulture (Bgd); od 1960 je sodelavec terminološke komisije Inst. za slov. jezik pri SAZU; je tudi sekretar delovne skupine za šport in prosti čas v okviru organizacije ICSPE (Internat. Council of Sports and Physical Education). – L. 1966 je prejel Bloudkovo nagrado.

U. se je že na učiteljišču intenzivno ukvarjal s telovadbo, zlasti z vajami na orodju in se v vrsti Orla udeležil raznih tekmovanj, mdr. tudi mednarod. tekmovanja v Kölnu 1927 (zasedel 5. mesto) in v Pragi 1929 (2. mesto). S področja teles. kulture je napisal knjige: Talna telovadba. 1929; Gimnastika. 1930; Knjiga o sportu. Celje, 1934; Crawl – prsno in hrbtno plavanje. 1935 (samozal.); Smučanje. 1947; Teorija teles. vzgoje in športnega treniranja. 1959; Teorija in metodika teles. vzgoje. 1960; Športni režim življenja. 1964; Telesna kultura v mladosti, zrelosti in starosti. 1965; Teorija teles. vzgoje (Izbrana pogl.). 1974; Teles. vzgoja, šport, rekreacija. 1976, 1980. Je soavtor nasl. knjig: Orientacijski šport. 1955; Smučanje. 1960; Teles. vzgoja v osn. šoli. 1960; Gremo na izlet. 1962; Smučarski skoki. 1965; Šport za mlade. 1968; Planica. 1979. Objavil je štev. članke (do 2. svetovne vojne) v časopisih, mdr.: Domoljub (1941, št. 48, 52), KMD (1935, 65–7), M (1934, 468–9; 1935, 74, 276; 1936, 110–2); Mladost (1927, 31–3), S (1931, št. 108; 1932, št. 49; 1933, št. 291; 1936, št. 183; 1939, št. 85, 171, 296), Sportni list (1931, št. 42, 44; 1932, št. 6), po l. 1945 piše v: Delo, Kol Prešernove družbe, LdP, NŽ, Pionirja, PD, SPor, Strokovni vestnik, Tov, Vodnika idr., (gl. SBibl 1945–). Prispeval je več člankov v Encikloped. fizičke kulture (Zgb 1975–). – U. sodeluje od 1934 tudi pri programu radia Lj., najprej z občasnimi, po 1945 pa z rednimi predavanji s področja teles. vzgoje, športa in rekreacije. – Prim.: osebni podatki; arhiv Zveze za telesno kulturo Sje, Lj.; LDk 1967, št. 47 (s sliko); Delo 1968, št. 285 (s sliko); D. Stepišnik, Oris zgod. teles. kulture na Slov. 1968, 186; Ko je ko u Jsli. 1970, 1105; PV 1970, 465–9 (s sliko); ZdrV 1970, 249–51 (s sliko); Telesna kultura 1976, 55. – Slika: Ilustr 1931, 256. Spk.

Stepišnik, Drago: Ulaga, Drago (1906–2000). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi743539/#slovenski-biografski-leksikon (27. maj 2024). Izvirna objava v: Slovenski biografski leksikon: 13. zv. Trubar - Vodaine. Alfonz Gspan, Jože Munda in Fran Petrè Ljubljana, Slovenska akademija znanosti in umetnosti, 1982.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine