Slovenski biografski leksikon

Ujčič Andrej, umetnostni zgodovinar, r. 24. okt. 1930 v Lj. uslužbencu Matku in Mariji r. Leban, živi tu. Osn. šolo 1937–41 ter gimn. 1941–50 (z mat.) je obiskoval v Lj. in 1950–6 štud. umetn. zgod. na fil. fak., dipl. 1956. Službo je nastopil 1956 v Mrbu kot kustos v Umetnostni galeriji, bil 1970–2 profesor na VPŠ Mrb (honorarno že od 1963, nato pa še 1972–4), se vrnil v Lj., bil 1972–5 republ. podsekretar za kulturo in prosveto, 1975–80 član izvrš. sveta SRS ter preds. republ. komiteja za kulturo. Od nov. 1980 je ravnatelj Mestnega muzeja v Lj. – L. 1976 je prejel red dela z zlatim vencem.

U. je sodeloval pri oblikovanju stalne zbirke Umetn. gal. v Mrbu (skupaj z M. Vetrih; gl. Umetn. gal. Mrb. Katalog. 1970) ter pri štev. občasnih razstavah. Napisal je razprave, mdr: o kiparju S. Tihcu (Lik. revija 1963, št. 6, 179–82), o slikarjih: C. J. van Hulstijnu pri Slov. (ČZN 1966, 192–8), treh prleških (R. Fekonja, I. Žabota, F. Košar: Panonski zbornik. Mur. Sobota 1966, 229–49), A. Trstenjaku (ib. 250–4), R. Kotniku (Sinteza 1967, št. 5/6, 38–41), K. Wibmerju (Zbornik Pedag. akad. v Mrbu. 1970, 357–61). Članke, mdr.: Spomenik bojevn. Pohor. bat. (Sinteza 1967, št. 7, 35–7), Nekaj misli o mrb slikarstvu med svet. vojnama (ib. 1968, št. 9, 19–24). Za SBL je obdelal slikarje Šubice in A. Šušmelja, v katalogu Najnov. umetnost v severovzh. Sji (1970) označil 70 slikarjev. Sicer je pisal o likovni umetnosti in ocenjeval razstave od 1954 v časopisju in zbornikih: Bilten MTT, Bori, Dialogi, Festival Kurirček, Kor. fužinar, Lik. revija, Naša tovarna, NRazgl, Sinteza (mrb lik. kronika 1967–72), Svet ob Muri, VMrb idr. Spremne besede v razstavne kataloge, mdr.: Skupina »izgubljenih« prleških umetnikov. Mrb 1964; Ante Trstenjak. Mrb 1966 (skupaj z M. Vetrih); Lajči Pandur. Murska Sobota 1968; Gruda. Mrb 1968 (skupaj s St. Kumarjem); Ida Brišnik–Remec, Marjan Remec. Razstava slikarskih del in mobilov. Mrb – Šk. Loka 1969; Maks Kavčič. Mrb 1969 (tudi ur.); DSLU, pododbor Mrb. 1970. – U-evo področje je slov. lik. umetnost 19. in 20. stol. ter likovna kritika; značilni za njeg. delo sta analitičnost in upoštevanje družbene kompleksnosti v umetnosti. – Psevd.: A. U. – Prim.: osebni podatki in bibl. v arhivu SBL; Zbornik razprav. Mrb 1970, 309–11. Všr.

Vrišer, Sergej: Ujčič, Andrej (1930–1985). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi742104/#slovenski-biografski-leksikon (10. april 2024). Izvirna objava v: Slovenski biografski leksikon: 13. zv. Trubar - Vodaine. Alfonz Gspan, Jože Munda in Fran Petrè Ljubljana, Slovenska akademija znanosti in umetnosti, 1982.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine