Slovenski biografski leksikon

Ude Lojze, ml., pravnik, r. 25. sept. 1936 v Lenartu v Slov. goricah pravniku in zgodovinarju Lojzetu (gl. čl.) ter Katarini r. Ahačič, živi v Ljubljani. Tu je obiskoval osn. šolo in 1947–55 klas. gimn., 1955–60 študiral pravo, 1973 obranil magistrsko nalogo Revizija v našem civilnem pravdnem postopku in 1977 dis. Postopek pred sodišči združenega dela. Po diplomi je bil sodniški pripravnik v Lj. 1960–3 (vmes odslužil vojaščino), po sodniškem izpitu bil sodnik v Radovljici 1963–4, nato pri vrhovnem sodišču SRS 1965–70 strok. sodelavec, do 1973 tajnik in do 1980 sodnik. Od 1980 je predsednik repub. komiteja za zakonodajo SRS. Od dec. 1973 predava civilno procesno pravo na lj. pravni fak., od 1978 z nazivom izr. prof. – Imel je več družbenopolit. funkcij, mdr. sekretar rep. odbora sindikata delavcev družb. dejavnosti (1971–4), član statutarne komisije CK ZKS (1972–4), pravnega sveta izvr. sveta Skupščine SRS.

Publicistično delo je začel z ideol. članki o mladini v Priročniku za mlade aktiviste (1958–9). Strok. razprave s področja civilnega prava objavlja v Pravniku: Odgovornost nujnih dedičev za zapustnikove dolgove (1966), Naknadno sosporništvo v pravdnem postopku (1967), Delovni spor zoper ukrep izključitve iz delovne skupnosti (1967), Roki za izpodbijanje pravnih poslov zaradi nadpolovičnega prikrajšanja, zmote ali strahu (1968), Izpodbojnost sodne poravnave (1969), Spolnitev oblikovno pomanjkljivih pogodb (1969), Zamudne obresti in odškodnina (1970), Revizija v našem civilnem sporu (1972), Odgovornost temeljne organ. združenega dela za škodo, ki jo povzroči njen delavec (1975) idr. Sodeluje tudi pri NRazgl (1971), Združenem delu (1975–), Informatorju (Zgb 1977–) idr. Napisal je knjige: Odškodninska odgovornost za nesreče pri delu, 1974 (z J. Mlakarjem in J. Trajkovim); Zakon o stanov. razmerjih s komentarjem in sodno prakso, 1974, 1978²; Pogoji za priznavanje odškodnine za poškodbe pri delu in določanje njene višine, 1978; Civilni pravdni postopek in samoupravni sodni postopek, 1980. Z D. Wedam-Lukić je dopolnil delo J. Juharta Pravdni postopek (1974), prispeval 2 zv. k Priročniku za pripravo statuta in splošnih aktov podjetja (1972) in 4 poglavja za Domačega pravnika (1976). Pripravil je knjigi Zakon o pravdnem postopku, 1977 (z uvodom) in Predpisi o izvršilnem postopku, 1979 (s pojasnili k zakonu).

Na strok. posvetovanjih je imel mdr. referate: Nepremoženjska škoda pri telesnih poškodbah (posvet. civilnih sodnikov sodišč splošne pristojnosti SRS, Lj. 1973), Problematika izgradnje pravno informacionog sistema u našim odnosima (posvet. o jsl pravnem inform. sistemu YUSPI–EPM, 1974, Bled; obj. Vestnik Inšt. za javno upravo, 1974), Uloga sudskih vještaka pri utvrđivanju naknade za nematerijalnu štetu (posvet. Zgb 1974; obj. Medic. vještačenja u sudskoj praksi, Zgb 1976), Pravice, obveznosti in odgovornosti delavcev ter drugih delovnih ljudi glede uporabe upravljanja in razpolaganja z družbenimi sredstvi (posvet. o uresničevanju samoupravljanja, Bled 1977), Samoupravno sodstvo (jsl–ital. pravniški dnevi, Urbino 1977). Za raziskovalni nalogi Inšt. za javno upravo Zasnove pravnega inform. sistema (1974) in Zasnove modernega pravnega inform. sistema (1975) je obdelal pravni inform. sistem v ZR Nemčiji in problematiko izgradnje takega sistema pri nas. - Prim.: arhiv pravne fak. Lj.; SBibl 1958–. *

Uredništvo: Ude, Lojze ml. (1936–). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi740981/#slovenski-biografski-leksikon (27. maj 2024). Izvirna objava v: Slovenski biografski leksikon: 13. zv. Trubar - Vodaine. Alfonz Gspan, Jože Munda in Fran Petrè Ljubljana, Slovenska akademija znanosti in umetnosti, 1982.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine