Slovenski biografski leksikon

Tušinger (Tushinger, Dushinger) Leopold, stavbenik, ki je 1770–815 v Celju zidal meščan. hiše z značilnostmi postbaročne dobe ter večje javne stavbe, mdr. 1772-6 cerkveno hišo in 1791 veliki vodnjak na Jožefovem griču (zdaj Aljažev hrib), 1794 dogradil župnišče v Polju ob Sotli, 1811–2 celj. gimn. poslopje; 1803 je izdelal načrt za obnovo mest. hiše (1798 poškod. v požaru), ki pa ni bil v celoti izveden. L. 1780 bil član celj. mestn. sveta, sodeloval tudi v različ. komisijah, mdr. 1796 pri razmejitvi mestnih gozdov, 1800–5 bil tretji mestni svetnik. - Prim.: KL Sje III, 382; Orožen III, 127; VI, 464; isti, Celska kronika. Celje 1854, 161–3, 178; A. Gubo, Geschichte d. Stadt Cilli … Gradec 1909, 300, 332; Celjski zbornik IV, 1959, 203; J. Orožen, Zgodovina Celja in okolice I. Celje 1971, 353, 384, 657; isti, Zgodovina obrti v Celju in severovzh. Sji. 1971, 96. Lc.

Lisac, Ljubomir Andrej: Tušinger, Leopold (?–?). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi739599/#slovenski-biografski-leksikon (24. maj 2024). Izvirna objava v: Slovenski biografski leksikon: 13. zv. Trubar - Vodaine. Alfonz Gspan, Jože Munda in Fran Petrè Ljubljana, Slovenska akademija znanosti in umetnosti, 1982.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine