Slovenski biografski leksikon

Turnšek Viktor, ml., strokovnjak za raziskavo materiala, gradbenik, r. 28. nov. 1911 v Weizu pri Gradcu inž. Viktorju st. (gl. čl.) in Mariji r. Druzovič, u. 18. avg. 1981 v Lj. Osn. šolo in gimn. je 1922–30 obiskoval v Lj.; tu študiral 1930–6 gradbeništvo, 1936 dipl., vmes javno in polit. deloval, bil npr. med organizatorji akcije za gradnjo NUK, 1933 2. preds. tega odbora, član akad. društva Triglav, po njegovem razpustu organiziral Slov. klub; delal v uredništvu časnika Akad. glas, ko pa je bil prepovedan, je bil med ustanovitelji lista »1551«. – L. 1936 se je strok. izpopolnjeval v Švici (Zürich) in se specializiral za področje armiranega betona, poleti 1937 delal v Laboratoire du Bâtiment et des Travaux Publics v Parizu, pozimi i. l. se vrnil v Lj. in bil do maja 1938 v službi pri sekciji za modernizacijo cest (sodeloval pri projektu ceste Podvin-Lesce), 1938–42 statik in vodja stavb pri podjetju ing. Jos. Dědek; 1942 je bil kot aktivni sodelav. OF (organiziral je gradb. inž.) aretiran, zaprt v Padovi, interniran v Brescii. Po zlomu Ital. je 1943 prišel v Lj., delal pri tehniki za OF, sept. 1944 ponovno zaprt in interniran v Mauthausnu. L. 1945–6 je bil delegat v podjetju Gradis, 1946 v predsedstvu vlade LRS (planer), 1947–9 pomočnik preds. planske komisije, 1949–51 preds. komiteja za turizem in gost. pri predsedstvu vlade, nato imenovan za direktorja novoustan. Zavoda za raziskavo materiala in konstrukcij do 1977, ko je šel v pokoj. Pod T-ovim vodstvom se je ta razvil v največji raziskovalni zavod v Jsli, cenjen v domačem in tujem strok. svetu. T. je bil preds. Zveze raziskov. organizacij v Lj., podpreds. Saveza jsl laboratorija za ispit. i istraživanje materijala i konstrukcija ter član Saveznog saveta za koord. naučne delatnosti u Bgdu; preds. strok. komisije pri skladu B. Kidriča. – Odlikovan je bil 1959 z redom dela II. stopnje, 1963 z redom bratstva in enotnosti II. stopnje; 1979 prejel Kidričevo nagrado. Napisal je brošure: Rentabilnost in rentabilnostni račun. 1954; Portlandski cement Cementarne Trbovlje. 1956; Izkušnje ob rekonstrukciji opekarne Zalog pri Nov. mestu. 1958; Analiza kontinuirne keramične peči. 1959; Proračun sušenja v umetnih sušilnicah. 1959 (vse izd. Zavod za razisk. mat.); strok. članke in znanstv. razprave v časopisju: Tehnički list (1939, 187–92), Elektrotehn. zbornik (1946, 123–30), Ekonom. revija (1951, 226–47), SPor (1952, št. 291–2), GradbV (1960, 1964-), Nova proizvodnja (1961–), Vprašanja naših dni (1962, 505 do 509), Avtomatika (1963, 11–4), Naše građevinarstvo (1966, 1137–44), Dokumentacija za građevinarstvo i arhitekturu … (Lj. 1961, 1–8; 1966, št. 884, 1–4; št. 885, 1–4), Železnice (Bgd 1968, št. 11, 12–22); zbornikih: Gospodarskopolit. problemi Gorenjske. 1962, 27 do 62; inozem. časopisih: Annales du Laborat. du Bâtim. et des Travaux Publics (1967 Pariz), Strassen u. Tiefbau (zv. 4, 1967, 264 do 70, z E. Malom in J. Repincem), itd. – Prim.: osebni podatki; Delo 1961, št. 329; 1969, št. 106 (slika); 1979, št. 86 (s sliko); GradbV 1971, 306–7 (s sliko); LDk 1979, št. 100 (s sliko); Bibl. Zavoda za raziskavo materiala … 1980, 100–7; Delo 1981, št. 201 (s sliko). Dmk.

Dimnik, Stanko: Turnšek, Viktor ml. (1911–1981). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi738073/#slovenski-biografski-leksikon (17. maj 2024). Izvirna objava v: Slovenski biografski leksikon: 13. zv. Trubar - Vodaine. Alfonz Gspan, Jože Munda in Fran Petrè Ljubljana, Slovenska akademija znanosti in umetnosti, 1982.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine