Slovenski biografski leksikon

Turnšek Dragica r. Kerčmar, paleontologinja, r. 6. avg. 1932 v Šalamencih pri Pečarovcih (Prekmurje) malemu kmetu Štefanu in Vilmi r. Gomboši, živi v Lj. Pet razr. osn. šole je 1938–43 obiskovala v Pečarovcih, gimn. 1945–52 (z mat.) v Mur. Soboti; štud. geologijo in paleontologijo na prirodosl.–matem. fak. univ. v Lj., 1958 dipl., vmes bila zaposlena pri Zav. za statistiko (1953–4) in v geol.–paleont. inšt. SAZU (1954–8). Po dipl. bila tu asist., od 1965, ko je bila prom. z dis. Hidrozojska favna iz zgornjejur. skladov na Dolenj., Notranj. in Primor., znanstv. sodelavka, 1972 viš. znanstv. sodelavka, od 1976 je znanstv. svetnica. – V štud. l. 1971–2 je bila štipendistka A. v. Humboldtove ustanove v Stuttgartu (mezozojske korale, prof. O. Geyer), krajši čas se izpopolnjevala tudi v Angliji, na Irskem, v Švici, Avstriji in na Poljskem. – L. 1967 je prejela nagrado sklada B. Kidriča.

V geol.–paleont. inšt. SAZU se je najprej posvetila raziskovanju fosilnih apnenih alg, o tem obj. svojo prvo razpravo (Geologija 1962, 9–24), raziskovala jurske tintinine (gl. ib. 1965, 101–12) ter mikrofacies spodnje krede (ib. 1966, 527–48, s S. Buserjem). Njeno glavno področje so mezozojski hidrozoji in korale. Hidrozoje je obdelovala iz jurskih, krednih pa tudi devonskih skladov, pri tem odkrila več novih rodov in vrst, utemeljila njihovo taksonomijo ter stratigrafski in paleoekološki pomen v izpopolnj. dis. Zgornjejurska hidrozojska favna iz južne Sje (RSAZU IV. r., 1966, 335–428) idr. razpravah (ib. 1967, 265–75; 1969, 209–37; 1970, 165–92; Ann. Inst. Geol. publ. Hungarici 1968, 255–8); te razisk. razširila tudi na druge republike (Srbijo, Črno goro: RSAZU IV. r. 1970, 193–208; Glasnik prirodosl. muzeja A, Bgd 1971, 41–69, z M. Mihajlović) in celo na tujino (Romunija, Francija: Geologija 1969, 73–84, z A. Barbulescu; RSAZU IV. r., 1973, 217–44 z Jeanom Pierrom Massejem; Eclogae geol. Helv., Basel 1980, 1109–21, z R. Herbom). Fosilno skupino mezozojskih koral iz jurskih in krednih skladov Sje je zbrala in monogr. obdel. v Razpravah SAZU IV r. (1972, 145–265; ib. 1974, 81–124, s S. Buserjem; ib. 1976, 37–88, isti soavtor; ib. 1978, 61–128; ib. 1978, 129–80, z A. Polšakom), gradivo iz drugih jsl republik in tujine pa v časopisju Glasnik prirodosl. muzeja (A, Bgd 1973, 93–129 z M. Mihajlović), Paleontolog. jugoslavica (1975, zv. 16, 1–23), RSAZU (1975, 117–51 iz Španije, s Hartm. Seyfriedom in O. Geyerjem; ib. 1981, 1–54 iz Srbije, z M. Mihajlović). – Prim.: osebni podatki; ocene in poročila: Zentralbl. f. Geologie u. Paläontol. (Stuttgart) 1967, 275–6; 1968, 98, 610–1; 1969, 421; 1971, 142–3, 156; 1973, 106–7; 1974, 234; Bio– in bibliografije … sodelavcev SAZU. 1976. Slika: arhiv SBL. I. R.

Rakovec, Ivan: Turnšek, Dragica (1932–2021). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi737570/#slovenski-biografski-leksikon (20. julij 2024). Izvirna objava v: Slovenski biografski leksikon: 13. zv. Trubar - Vodaine. Alfonz Gspan, Jože Munda in Fran Petrè Ljubljana, Slovenska akademija znanosti in umetnosti, 1982.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine