Slovenski biografski leksikon

Turk Vinko–Vanja, slikar in ilustrator, na Vrhniki r. 22. jan. 1920 vojnemu invalidu Ignaciju in Ivani r. Tomšič ter tam u. 13. mar. 1946. Osn. šolo je 1927–35 obiskoval v r. kraju, v Lj. 1935–8 (z zaključnim izpitom) kiparski in rezbarski oddelek TSŠ pri F. Kralju (SBL I, 552–3), pri njem še zaseb. šolo Probuda, poslušal tudi A. G. Kosa (ib., 527–8), nato slikal doma. L. 1942 je sodel. z 11-imi deli (npr. olje Dva portreta, 1942) na 10. razstavi Slov. lika v Lj. (febr.–marec, gal. Obersnel; gl. S 1942, št. 66; SN 1942, št. 64). Dne 2. jul. 1942 se je priključil partizanom v Dolomit. odredu (tu ilustr. edino št. Dolomitske zvezde 1943, 6, 9, 14), prišel apr. 1943 v skupino likovnikov (vodja D. Klemenčič–Maj) Šercerjeve brigade (ilustr. njeni glasili Udarnik 1943, št. 12 in Mladi borec 1943, št. 5 ter centr. izd. lista Kmečki glas 1943, št. 4), jul. i. l. je bil risar pri Belokranjski tehniki (Mladina 1943, št. 11; Mlada Bela krajina 1943, št. 2, 3–4; Slovenski kmet, skrij svoje žito! letak; Tujcu vse kašče zaprimo! letak). Jan. 1944 je moral T. na zdravljenje v eno od partizanskih bolnic (posledice zmrznjene noge), marca in apr. 1944 se je udeležil gledal. tečaja SNG (vodje: F. Kumbatovič, J. Tiran in J. Vidmar) v Črnomlju ter nastopal do avg. i. l. v igrah: M. Bor–Vladimir Pavšič, Težka ura (Rado) in V. Zupan, Aki. Po odhodu iz Črnomlja je bil (z bratoma D. in N. Vidmarjem) risar na bazi 13–23 IOOF pod zaselkom Bilpa nad Kolpo (sept. 1944–jan. 1945), tu izdelal osnutke za čitanko Slovenska začetnica, ki jo je nameraval izdati odsek za prosveto predsedstva SNOS. Član grafičnega ateljeja centralne tehnike KPS v Črmošnjicah je bil od jan. do 9. maja 1945, ko je prišel s partizan. vojsko iz Ajdovščine v Lj.; poslej je nekaj časa delal v propagandni komisiji celj. okrožja in pel v komornem zboru RTV Lj., vmes pa pripravljal svojo prvo samostojno razstavo na Vrhniki okt. 1945 (gl. SPor 1945, št. 145), na kateri je razstavil mdr. tudi risbo Podoba F. Kraševčeve, 1945. Od jeseni 1945 do dne, ko si je vzel življenje, je študiral na AUU Lj. – Prim.: r. matice (Skupščina občine Vrhnika); Spominska knjiga TSŠ 1888–1938. Lj. 1938, 171; F. Kralj, Generacija najmlajših. Lj. 1942 (razst. katalog); Borec 1950, 103–9; V. Visočnik, ib. 1971, 795–8 (s sliko); Likovna revija 1963, XLVII. *

Uredništvo: Turk, Vinko (1920–1946). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi736481/#slovenski-biografski-leksikon (27. februar 2024). Izvirna objava v: Slovenski biografski leksikon: 13. zv. Trubar - Vodaine. Alfonz Gspan, Jože Munda in Fran Petrè Ljubljana, Slovenska akademija znanosti in umetnosti, 1982.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine