Slovenski biografski leksikon

Turk Josip, st., komunalni politik in organizator gasilstva, v Lj. r. 10. apr. 1865 prevozniku Ivanu in Ivani r. Blažič ter tu u. 2. apr. 1937. Po končani osn. šoli je 1878–9 obiskoval 2 razr. realke, nato Mahrovo trg. šolo, 1890 pa prevzel očetovo obrt. L. 1896 je bil izvoljen v lj. občin. svet, kjer je deloval s presledki nad 30 let; bil je: član stavbnega odbora, odbora za regulacijo mesta (razširjenje mestn. vodovoda, elektrarne, klavnice) idr.; v l. 1925–6 član gerentskega sveta, 1927–8 podžupan mesta Lj. Pri Mestni hranilnici lj. je bil član upravn. odbora (1904–9, 1922, 1928–31), ravnateljstva (1928–31), 1930–3 in 1934–6 podpreds. Večkrat odlikovan, 1935 postal častni lj. meščan.

T-ovo poglavitno zanimanje je veljalo gasilski organizaciji, ki je bila v Lj. dotlej pod nem. vplivom; 1900 je uvedel pri Lj. gasil. društvu slov. poveljevanje, bil od 1904 njegov podnačelnik oz. do 1936 načelnik. Skupaj s Fr. Barletom (SBL I, 25) sta preobrazila večino kranj. gasil. društev, 1906 tudi Dež. gasil. zvezo, 1913 T. njen načelnik; ob ustan. Jsl. gasil. zveze 1919 je bil izvoljen za 2. podstarosto, 1928 za starosto in za podstarosto Vseslovan. gasil. zveze. S podržavljenjem gasilstva 1929 je postal 1. podstarešina Gasil. zveze Jsle, 1934 starešina, a je po 4 mesecih odstopil. L. 1936 je bilo starešinstvo Gasil. zveze drav. ban. razrešeno in imenovano novo s T-om na čelu, 1937 dokončno razrešen. – T. se je odlikoval kot poveljnik pri mnogih požarnih in reševalnih akcijah, 1914–8 vodil prevoz ranjencev in bolnikov s kolodvora v bolnice; kot organizator je užival velik ugled tudi v inozemstvu, zlasti slovan. in je bil mdr. častni član Čsl gasil. zveze. – V l. 1908–17 je bil poslanec v kranj. dež. zboru za volil. okraj Lj.-mesto na listi NNS, vedno zvest pristaš Iv. Tavčarja; več kot 30 let je bil član ljublj. Sokola, sodeloval pri ustan. Sokola I in finančno podprl gradnjo Doma na Taboru; uspešno se je udejstvoval v CMD, obrtniški in lovski organizaciji ter pri Rdečem križu. – Prim.: krstna knjiga franč. župnije Lj. (zv. XIV, 152, zap. št. 48); IS 1925, št. 38; J 1925, št. 86 (s sliko); Spomin. knjiga … 25 letnice Zveze obrtnih zadrug 1903–28. Lj. 1928, 84, slika 41; Kron 1935, 91 (s sliko); S 1935, št. 83 (s sliko); 1937, št. 76 (s sliko); SN 1935, št. 81 (s sliko); Gasilec 1937, 81–4 (s sliko); J 1937, št. 77 (s sliko), 78 (s sliko); Sokolska volja 1937, št. 15 (s sliko); KMD 1938, 72 (s sliko); 50 let Mestne hraniln. lj. 1939, 87; Br. Božič, Razvoj gasilstva na Slov. 1962, 67, 71, 147 (slika) in pass. S. K.

Kranjec, Silvo: Turk, Josip st. (1865–1937). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi735704/#slovenski-biografski-leksikon (10. julij 2024). Izvirna objava v: Slovenski biografski leksikon: 13. zv. Trubar - Vodaine. Alfonz Gspan, Jože Munda in Fran Petrè Ljubljana, Slovenska akademija znanosti in umetnosti, 1982.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine