Slovenski biografski leksikon

Turk Anton, založnik in knjigarnar, v Lj. r. 16. jan. 1856 platnarju Juriju in Alojziji r. Braier ter tu u. 29. apr. 1934. Izučil se je za knjigoveza in kot knjigov. pomočnik prepotoval mnogo sveta. L. 1881 je odprl svojo knjigov. delavnico v Lj. (Dunajska c. 5) in kmalu prešel kot tekmec Giontiniju (SBL I, 213) tudi na založništvo zabavnih, poučnih in poljudnostrok. knjig za široke ljud. sloje. Ko je Giontini še pred zač. 1. svet. vojne založništvo opustil (obdržal le antikvariat), je T. množično izdajal dela, ki so bila dotlej v Giontinijevem programu; pa T-ovi smrti so njeg. nasl. vodili podjetje v isti smeri. – Od znanih avtorjev je T. izdajal mdr. M. P. Arcibaševa, P. Bohinjca, C. Doyla, A. Kodra, K. Maya, Chr. Schmida, A. Šenoo, J. E. Tomića, I. Turgenjeva, M. Twaina, R. Vrabla; njegovi liter. sodelavci (pisci, prevajalci in prireditelji) se navadno niso podpisovali. Najbolj delavni so bili Valentin (Hrizogon) Majar (SBL II, 19–20): Srečolovec. 1887; Pravljice. 1889; Chr. Schmid, Cvetina Borograjska. 1892; K. May, Gozdovnik. 1898; Silvester Košutnik: Ciganova osveta. 1898; Mrtvi gostač. 1900, 193210; Največji spisovnik ljubavnih in ženitovanjskih pisem. 1904, 1911⁴; Voščilna knjižica. 1904; Rinaldo Rinaldini. 1907; Sin morskega razbojnika. 1908; Devica Orleanska. 1909; Musolino, glasoviti ital. ropar. 1909; Pariški zlatar. 1909; Fra Diavolo. 1910; Požigalec. 1910; Krvna osveta. b. l.; Pravljice in pripovedke za mladino, 1918; Radoslav Silvester (SBL  III, 308–9; zmotno sta mu pripisani prvi dve Košutnikovi knjigi): Spisovnik ljubavnih in ženitovanjskih pisem. 1901; idr. T. je izdal tudi nekaj poljud. strok. del kot: Spretna kuharica. 1904; Kubična knjiga ali hitri računar za trg. z lesom … 1907; slovarje: Ročni slov.–nem. 1907; Ročni slov.–ital. 1910; Ročni slov.–angl. 1912; vrsto poljudno zdravstv. knjig: Fischer–Defoi, Kako se obvarjemo vseh bolezni; P. Adam, Zablode ljubavnega življenja; A. Müller, Higijena poročne noči; R. Gerling, Zdravje spolnega življenja, ipd. – Skoraj vse izdaje in štev. ponatise T-ove založbe je tiskal A. Slatnar (SBL III, 357), opremljene na ovitku z živobarvn. slikami. – Prim.: r. matice (ŠkALj); tiskani reklamni seznami knjig knjigarne A. T. nasl. (NUK); Simonič 137, 283 sl.; Šlebinger 65 pass.; S 1934, št. 99 (s sliko); Slovenska knjiga. Seznam … 1939, 128. Lgr.

Logar, Janez: Turk, Anton (1856–1934). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi734655/#slovenski-biografski-leksikon (17. julij 2024). Izvirna objava v: Slovenski biografski leksikon: 13. zv. Trubar - Vodaine. Alfonz Gspan, Jože Munda in Fran Petrè Ljubljana, Slovenska akademija znanosti in umetnosti, 1982.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine