Slovenski biografski leksikon

Turk Alojzij, beograjski nadškof, r. 21. nov. 1909 v Bršljinu pri Nov. mestu (župn. Prečna) kmetu Antonu in Mariji r. Potočar, živi v Bgdu. Po osn. šoli in gimn. v Nov. mestu je 1929–34 štud. teol. na univ. v Lj., 1934 bil ord. Na prošnjo škofa Gnidovca (SBL I, 223–4) je takoj odšel v Skopje, tam deloval do 1938 in ponovno 1942–54, vmes bil 1938–42 v Bitoli in 1954–5 v Strumici. V diaspori je obiskoval katol. družine, zlasti Slov. in Hrvate, ki so tja prišli zaradi službe ali kot begunci pred fašizmom iz Istre in Slov. primorja. Iz Bitole je 1939 ustanovil novo pastoralno središče v Ohridu za tamkajšnjo kolonijo katoličanov, pretežno Dalmatincev. Pod bolgar. okupacijo (1941–5) in po njej (do 1954) je vodil katol. cerkev v Makedoniji, 1952–5 tudi katoličane vzh. obreda (grko-katol.). Po vmesnem bivanju v Sji 1955–9 je nadškof Ujčić (gl. čl.) T-a povabil za župnika 1960 v Bgd (c. Kristusa Kralja). Od 1964 kot škofov delegat, sodnik in konzultor sodeluje pri vodstvu bgd nadškofije, od 1980 je nadškof. – L. 1950 imenovan za msgr., 1964 za prelata.

V letih 1935–40 in 1946–7 je T. urejal mesečnik Blagovijest (izhajal v Skopju, 1946–7 v Nišu, od 1948 v Bgdu: Blagovest), znova od 1964 dalje do danes. List, ki je bil po 2. svet. vojni glavni in včasih celo edini verski list v Jsli, je T. večinama pisal sam, šele od 1969 se podpisoval. – V prvih letih je o svojem delu v diaspori redno poročal v slov. liste, zlasti v Kraljestvo božje (1935–6, 1939 do 1941) in Križ (Novo mesto 1937, 1939–40). Napisal je knjigi: Dr. Janez Franč. Gnidovec. Bgd 1968 (cikl.) »po spominu, ker so škofij. in župnij. arhivi uničeni«; Letnica. Bgd 1973. - Psevd.: Urednik, AT, Alt. – Prim.: Križ (Novo mesto) 1934, 38; Kraljestvo božje 1934, 160; 1938, 117; 1941, 45; Blagovijest 1941, št. 3; 1946, št. 1, 3–4; 225 let novomeške gimn. Novo mesto 1971, 391; Al. Gerzinič, Janez Gnidovec. Buenos Aires 1972, 104–11, 140, 162 (s slikami); Opći šematizam katol. crkve u Jsli. Bgd 1975, 550; Blagovest 1980, št. 5 (s sliko); Družina 1980, št. 11, 18 (s sliko). Slk.

Smolik, Marijan: Turk, Alojzij (1909–1995). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi734496/#slovenski-biografski-leksikon (22. junij 2024). Izvirna objava v: Slovenski biografski leksikon: 13. zv. Trubar - Vodaine. Alfonz Gspan, Jože Munda in Fran Petrè Ljubljana, Slovenska akademija znanosti in umetnosti, 1982.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine