Slovenski biografski leksikon

Tschebull Anton, montanist, r. 25. maja 1839 v Guštanju (danes Ravne na Kor.) meščanu in usnjar. mojstru Karlu ter Jožefi r. Tepan, u. 7. febr. 1903 v Clcu. Realko je T. obiskoval v Clcu, tehn. visoko šolo v Gradcu in na Dunaju, 1862–4 rudar. akad. v Leobnu. Po absolut. je bil do 1869 praktikant v idrijskem rudniku, do 1874 pa v premogovniku na Lešah pri Prevaljah. Služb. je v rudnikih na Češkem (mdr. Laterbach pri Falknovu), od 1876 na Madžarskem (mdr. Dorog na Grani). L. 1887 je iz zdravstv. razlogov službo opustil in se preselil v Clc. Tu se je ukvarjal s problemom oskrbe mest z vodo (k temu ga je pritegnil prof. R. Zsigmondy), mdr. Kočevja, Trsta, Gorice, Judenburga; bil je oblastno avtorizirani rudar. inž., član kor. trg. in obrtne zbornice, od 1896 tudi občin. svetnik mesta Clc in, čeprav po materi Slov., vedno njim nasproten. – Njegov brat Hans (r. 17. okt. 1849 v Guštanju, u. 10. febr. 1930 v Beljaku) je bil notar in nem. kor. narečni pesnik. – Prim.: Mir 1903, št. 7; Oesterr. Zft f. Berg- u. Hüttenwesen 1903, 16 (priloga); za Hansa: Oesterr. Lexikon II. 1966. Šorn

Šorn, Jože: Tschebull, Anton (1839–1903). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi731726/#slovenski-biografski-leksikon (10. julij 2020). Izvirna objava v: Slovenski biografski leksikon: 13. zv. Trubar - Vodaine. Alfonz Gspan, Jože Munda in Fran Petrè Ljubljana, Slovenska akademija znanosti in umetnosti, 1982.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine