Slovenski biografski leksikon

Tropper Janez Nep. (pri krstu Valentin), teološki pisec, r. 13. febr. 1707 v Lj. očetu pl. Blažu in Mariji Ani r. Štebelin, u. 4. (9. ?) marca 1765 v Kamniku. Humaniora in filozof. je končal v Lj., ok. 1724 stopil v franč. red in nadaljeval teol. študije v Gor. in Lj. Postal je ok. 1730–3 lektor bogoslovja, večkrat definitor in kustos reda, 1745–6 gvardijan samostana v Nazarjah, Brežicah, 1754–7 in 1763–5 provincial slov.-hrv. province sv. Križa, 1764–5 prefekt in ravnatelj gimn. v Nov. mestu; bil je tudi vizitator province sv. Ladislava. – Kot lektor je sodel. pri dogm. spisu Aeterna divini amoris idea, scholastico-theologice exhibita, seu praedestinatio ex meritis … Labaci, b. l. (1740); napisal s področja matrimonialnega cerkv. prava o zakonskih zadržkih delo Tractatus de impedimentis dirimentibus matrimonii in specie in quo singula fideliter … Labaci 1744, ki sta ga T-jeva sobrata Gottfried Pfeiffer (SBL II, 332) in V. Mariašič priporočila cerkv. sodiščem zaradi jasnega sloga in učenosti; ponovna izdaja z nasl. Tractatus duo in quibus impedimenta matrimonii contractum impedientia et dirimentia … explanantur. Monachii 1753 je razširjena, pregledneje sestavljena z natančnim stvarnim kazalom na koncu 2. dela. Razen tega je okoli 1760 prevedel iz italijanščine v nemščino dve deli B. Leonarda a Porto Mauritio. – Prim.: r. matice (ŠkALj); F. A. Breckerfeld, Historisch-topogr. Beschreibung von Neustadl-Rudolfswerth (rkp DAS); Erberg 109; Orožen II/2, 260; Pohlin 56; Schematismus … ordinis minorum S. P. Francisci … Gor. 1874, 5–13; I. Vrhovec, Zgod. Novega mesta. 1891, 279; A. Furlan, ČZN 1926, 36; A. Tominec, Spominska knjiga za 700-letnico prihoda oo. frančiškanov v Lj. 1933, 31; M. Smolik, Zbornik razprav teol. fak. v Lj. 1962, 376–87; 225 let novomeške gimn. 1971, 303; P. Simoniti, Sloveniae scriptores latini … 1972, 135. Slk.

Smolik, Marijan: Tropper, Janez Nepomuk (1707–1765). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi724685/#slovenski-biografski-leksikon (21. maj 2024). Izvirna objava v: Slovenski biografski leksikon: 12. zv. Táborská - Trtnik. Alfonz Gspan, Fran Petrè et al. Ljubljana, Slovenska akademija znanosti in umetnosti, 1980.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine