Slovenski biografski leksikon

Trofenik Rudolf, založnik in pravnik, r. 15. apr. 1911 na Studencih pri Mrbu materi Johani T., živi v Münchnu. Osn. šolo je obiskoval 1916–21 v r. kraju, klas. gimn. 1921 do 1930 (z mat.) v Mrbu; štud. 1930–5 pravo na univ. v Lj., 1936 diplom., 1937 bil prom. za dr. prava; opravljal sodno prakso pri sodiščih in drž. tožilstvu v Lj. ter bil advokat. pripravnik, hkrati štud. filoz. in latinšč. na lj. univ., 1941 dipl., 1942 pa bil z dis. Vzročna in pravna zavest prom. za dr. filoz. V l. 1937/8 je bil s Turnerjevo štipendijo v Parizu na Fac. de droit (prof. H. Donnedieu de Vabres) ter se poglabljal v meddrž. kazensko pravo. L. 1939 je postal asistent-pripravnik na pravni fak. v Lj., 1942, po opravlj. asist. drž. izpitu in doktoratu, pa priv. docent pri stolici za kazensko pravo. Dne 21. febr. 1946 odpuščen iz službe, 1947–56 v polit. klavzuri na Igu idr., 1956 se legalno izselil v Nem. – T. je častni član Centra za albanistiko univ. v Palermu idr. strok. združenj v Nem.

Kot založnik se je T. posvetil izdajanju znanstv. literature, še posebno slov., osnoval štev. knjižne zbirke, mdr.: 1961 Südost-europa-Schriften (v njej izšel mdr. M. Rupel, P. Truber …, 1965); 1966 Beiträge zur Kenntnis Südosteuropas und d. Nahen Orients (27 knjig); 1968 Geschichte, Kultur u. Geisteswelt d. Slowenen (izšlo 14 knjig, mdr.: Abhandlungen über d. slow. Reformation. 1968; Brižinski spomeniki. 1968; L. Krakar, Goethe in Slowenien. 1970; reprinti: J. Dalmatin, Biblia … 1968 (v sodel. z Mlad. knj.); A. Bohorič, Arcticae horulae. 1970 (v sodel. z Mlad. knj.); M. Pohlin, Tu malu besedishe. 1972; isti, Glossarium slavicum. 1973; P. Trubar, Cerkovna ordninga. 1975); 1968 Litterae Slovenicae (10 knjig, mdr. reprint: H. Megiser, Das Vaterunser in vierzig Sprachen. 1968; B. Reisp, Valvasors Zeit. 1973); 1973 Slavische Biographien; 1975 Litterae Balcanicae; 1975 Litteratura Slovenica (izšli: F. Prešeren, Poesie. Traduz. di F. Husu. 1976; S. Kosovel, Integrale. Übers. von Wilh. Heiliger. 1976; A. Novačan, Hermann von Cilley. 1977). Zunaj zbirk je izdal ponatise: J. W. Valvasor, Die Ehre d. Herzogthums Crain. I–IV, 1970–4 (v sodelovanju z Mlad. knj.); isti, Topographia Ducatus Carnioliae modernae. 1970 (v sodel. s CZal); F. Miklošič, Lexikon linguae slovenicae veteris dialecti. 1970; J. Kopitar, Grammatik d. slavischen Sprache in Krain, Kärnten u. Steyermark. 1971 (v sodel. s CZal); A. Krempl, Dogodivšine Štajerske zemle … 1974; idr. Posebno pozornost posveča balkanistiki, od VII. letnika (1969/70) dalje izdaja časopis Zft f. Balkanologie in od 1978 Münchner Zft f. Balkankunde (ga ustanovil) ter albanistiki z izdajo dok. Acta Albaniae Veneta saec. XIV. et XV. Josephi Valentini (1967–74 že 20 zvezkov). Razen tega je izdal zbornike kongresov, npr.: za balkanologijo v Sofiji 1966 in Atenah 1970; VI. slavist. v Pragi 1968; VII. slavist. v Varšavi 1973; VI. Alpes Orientales v Thusisu (Švica) 1970 in VII. v Brixnu 1972. Kot pravnik je napisal razprave in članke: Kaznivo dejanje zoper tuje države (SP 1940); Učinek pravnomočne inoz. kazenske sodbe (ib. 1941); Uvod v meddrž. kazensko pravo (Razprave pravne fak. v Lj. 1943); Teritor. načela v kazen. pravu (SP 1943); Uporaba tujega kazen. prava po tuzem. kazen. sodišču (ib. 1944); Kazniva dejanja zoper nar. gospodarstvo (Č 1941); Kazenskopravna odgovornost vzgojitelja pri kaznovanju otrok (Č 1942). Kot filozof je napisal: Razvoj pravne filozofije pri Slov. (Č 1942); O psihologiji pričanja v sodnem kazen. postopku (SP 1944); Einiges über d. moderne Phil. bei den Slowenen (Studia Slov. Monac. München 1969, 130–42); Fr. Weber, Begründer d. modernen Philos. bei d. Slowenen (Vom Gegenstand zum Sein. München 1972, 139–52). – Prim.: osebni podatki; r. matice (Mrb); arhiv Univ. v Lj.; Knjiga 1968, 502–4; Dialogi 1969, 505–9; PDk 1971, št. 132; M. Dolenc, Rodna gruda 1971, št. 6, 34 (s sliko); Delo 1972, št. 308; 1975, št. 259; 1976, št. 164; R. T. Verlag München. 1975, 48 str. (katalog). Petrè

Petrè, Fran: Trofenik, Rudolf (1911–1991). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi724229/#slovenski-biografski-leksikon (17. julij 2024). Izvirna objava v: Slovenski biografski leksikon: 12. zv. Táborská - Trtnik. Alfonz Gspan, Fran Petrè et al. Ljubljana, Slovenska akademija znanosti in umetnosti, 1980.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine