Slovenski biografski leksikon

Trobec Jakob (James), misijonar in škof, r. 10. jul. 1838 na Logu (Polhov Gradec) kmetu Matevžu in Heleni r. Pečovnik (stric J. Seliškarja, SBL III, 281), u. 14. dec. 1921 v Brockwayu (Minn. ZDA; pok. na slov. pokopal. Sv. Štefana). Osn. šolo je obiskoval v Polhovem Gradcu, gimn. 1855–63 (z mat.) v Lj., kjer je 1863 začel s štud. teol., se 1864 na pobudo F. Pirca (ib. II, 354–6) odselil v opatijo St. Vincent v Beatty (Penns.), tu nadaljeval študij 1864–5 in bil ord. 1865 v St. Paulu (Minn.); med 1865–6 je kaplanoval v Crow Wingu (Minn.) pri F. Pircu, v Belle Prairie (Minn.) pri Jož. Buhu (ib. I, 64), bil 1866–75 župnik in 1866–87 dekan v Wabashi (Minn.) med pretežno nem. priseljenci, tu sezidal 1875 cerkev s šol. prostori, ustanovil šolo ter več društev, mdr.: irsko dobrodelno sv. Patricija, nem. podporno sv. Jožefa, abstinentsko; l. 1887 je postal župnik novoustan. župnije sv. Neže v St. Paulu (Minn.), kjer je 1888 in 1897 sezidal cerkvi, več šol (1888, 1892, 1894, 1897) ter ustan. več ko 10 katol. društev, mdr. sv. Antona in dobrodelno sv. Jakoba; za škofa v St. Cloudu (Minn.) je bil posvečen 1897 (soposvečal J. Vertin), v tej škofiji (naseljeni Francozi, Nemci, Irci, Slov., Poljaki, Čehi idr.), ki jo je kultiviral in v njej misijonaril že Pirc, je T. ustanovil 39 župnij, 2 bolnišnici, dobrodelni zavod, sezidal 38 cerkva s šol. prostori (za 5000 učencev). L. 1914 upok., še 11 mesecev upravljal škofijo, poslej pa živel v Brockwayu.

T. je kot dijak obj. pesmi v gimn. glasilu Torbica (1862, 9, 18), nato v Slov. lipi (1863–4), ZD (1864, 70; 1865, 13, 53) in tu redno pisma iz ZDA (1864–8; 1869, 299–301; 1880, 357–8, idr.), ki so vir za zgodovino misijonarstva, pastirsko pismo v Kol AM (1923, 54–6), kot organizator šolstva pa ustrezno poglavje v knjigi History of Stearns County. Minn. 1915. – L. 1884 je aktivno sodeloval na 3. plenarnem cerkv. zboru v Baltimoru in oblikoval dokončni tekst cerkv. predpisov. Znan predvsem po ustanavljanju štev. šol za delav. otroke priseljencev, se je vključeval v prizadevanja za izboljšanje njihovih življenj. in kult. razmer; posebej je pomagal slov. rojakom v ZDA in domovini po 1. svet. vojni (obiskal jo 1900 in 1909); izredno delaven, dober organizator in govornik (znal večino jezikov svojih faranov) je zbujal splošno pozornost, v starosti bil združevalna sila med slov. izselj. duhovniki. L. 1938 so mu odkrili na r. hiši spomin. ploščo. – Prim.: r. matice (ŠkALj); izv. lj. gimn. 1856–63; šematizem lj. škofije 1864, 92; DS 1898, 273 (slika), 288; J. M. Trunk, Amerika in Amerikanci. Clc 1912, 599–601 (s sliko, popravi r. leto); Družin. pratika 1916, 74; S 1921, št. 285; 1938, št. 150 (s sliko); KolAM 1923, 30–59 (s sliko); ib. 1939, 21–6; F. Jaklič, Slov. misijonarji, Baragovi nasledniki v Ameriki. 1931, 49–53 (s sliko); AM 1938, jul., 12–3; Coleman in La Bud, Masinaigans … a biography of … J. F. Buh. Saint Paul, Minn. 1972, 301; Hierarchia catholica. Padova. VIII. 1978, 211 (napačen smrtni datum). – Slika: portret na razglednici 1938. Slk.

Smolik, Marijan: Trobec, Jakob (1838–1921). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi723967/#slovenski-biografski-leksikon (11. junij 2024). Izvirna objava v: Slovenski biografski leksikon: 12. zv. Táborská - Trtnik. Alfonz Gspan, Fran Petrè et al. Ljubljana, Slovenska akademija znanosti in umetnosti, 1980.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine