Slovenski biografski leksikon

Trenz Franc, pravnik, r. 26. nov. 1851 na Mihovici pri Šentjerneju posestniku gradu Draškovec Ferdinandu in Matildi r. Walter, u. 26. avg. 1921 v Lj. Osn. šolo je obiskoval v Šentjerneju, gimn. 1863–70 v Nov. mestu (z mat.), študiral je pravo in služboval od 1876 kot sodni pristav v Vel. Laščah, sodnik v Metliki, 1888 bil namestnik drž. pravdnika v Celju do 1897, ko je bil premeščen v Mrb, a je že 1899 postal 1. drž. tožilec v Lj. do 1911. L. 1912–3 je bil preds. okrožn. sodišča v Nov. mestu, nato upok. Preselil se je v Lj., bil po 1918 kratko reaktiviran kot drž. pravdnik. – T. je bil znan kot nepristranski sodnik, s simpatijami je spremljal slov. nar. gibanje in se v času sept. dogodkov 1908 odločno uprl ukazom viš. drž. tožilca v Gradcu, da bi nastopal zoper K. Trillerja (gl. čl.), I. Oražna (SBL II, 227) in Fr. Tavčarjevo(gl. čl.). Kot cenzor je bil uvideven in napravil slovenskim časnikom mnogo uslug. – Prim.: Pol stoletja 59–60; izv. novom. gimn. 1863–70; J 1921, št. 202; S 1921, št. 194; 225 let novomeške gimn. 1971, 423. A. S.

Svetina, Anton: Trenz, Franc (1851–1921). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi721434/#slovenski-biografski-leksikon (8. junij 2023). Izvirna objava v: Slovenski biografski leksikon: 12. zv. Táborská - Trtnik. Alfonz Gspan, Fran Petrè et al. Ljubljana, Slovenska akademija znanosti in umetnosti, 1980.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine