Slovenski biografski leksikon

Trdina Joža, telovadna pedagoginja, r. 12. febr. 1892 v Lj. mestn. račun. ravnatelju Franu (bratrancu pisatelja Janeza, gl. čl.) in Mariji r. Urbanc (sestra Silve, gl. čl.), živi tu. Osn. šolo in učiteljišče 1908–11 (z mat.) je obiskovala v Lj., prvo učiteljsko mesto nastopila 1911 v Trstu (Ciril-Metodova šola), po 1919 se vrnila v Lj. in učila telovadbo: na obeh meščan. šolah (1922 v Zgbu uspos. izpit za sred. šole), od 1930–46 na učiteljišču, vmes tudi na dekl. vadnici, drž. in klas. gimn., na gimn. pri uršulinkah; 1947–50 na gimn. Vič, 1951–60, ko je bila upok., na srednji vzgojiteljski šoli, poslej tu honorarno do 1971. L. 1962 ji je bil priznan naziv prof., 1968–80 je učila na visoki šoli za tel. kulturo predmet usmerjanje v tel. vzgojo predšol. otroka. – Strok. se je izpopolnjevala 1921 in 1934 v Pragi (ČSR), 1930 v Franciji, 1931 na Dunaju, v Dresdnu in Münchnu, 1931 in 1959 v Berlinu, 1931 in 1954 v Kopenhagnu, 1931 Ollerupu in 1959 v Stockholmu. Razen tega je 1916 opravila v Gor. izpit za pouk ital. jezika, 1930 pa v Toulousu višji tečaj za pouk francoščine, učila tudi nemšč. in higieno. – L. 1961 je prejela red dela s srebrnim vencem.

V Trstu je 1912 vstopila v telov. društvo Sokol, po 1919 v jsl Sokolu dosegla, da so bili v društvih, pri župah in v savezu ustan. ženski odseki in da so ženske dobile pravico do sodelovanja v upravah; bila je zvezna podnačelnica in načelnica. Ob ustan. ženske komisije pri Federat. Intern. Gymn. zastopala Jslo. – T-ova je predavala na mnogih tečajih: za osnovnošol. učitelje, za učitelje tel. vzgoje, za vaditelje sokol. in partizan. društev, za vzgojitelje v vrtcih, nekatere od teh sama vodila, mdr. ok. 1932 in 1933 dve enoletni telesnovzgojni šoli za učitelje iz vse Jsle. Sodelovala je pri učnih načrtih za tel. vzgojo (za šole in vrtce), pisala strok. članke v revijah in listih npr.: Sokolič (1927, 12–4, 27–8), ŽS (1929, 321–3), Soko (1934–7), Sokol (1937, 177), Vodnik (1949, 1954), NŽ (1951), Mladi svet (1958), Ljudski šport (1960) itd., knjige in brošure: Otrokova telesna vzgoja. 1941 (prvo tovrstno delo pri nas); Telesna vzgoja predšolskega otroka. 1950, 1961² (razširjena in izpopol., gl. PD 1962, št. 5); Igre za 1., 2., 3. in 4. razr. osn. šol. 1952; Telovadba v razredu. 1953 (obe tovrstni prvi); Štirideset iger. 1955; Vaje z žogami. 1959; Telesna vzgoja v mali šoli. 1972 (ocena: Tel. kultura 1972, št. 3/6, 59); Tudi predšolski otrok telovadi. 1975, 1979². – Prim.: osebni podatki; M. Kovačič, Soko 1940, št. 3, 95; Sokolska volja 1940, št. 174 (s sliko); Mara Teply, UT 1941, št. 24; S. Urek, Ljudski šport 1961, 170–1 (s sliko); D. Ulaga, NRazgl 1962, 89; M. Petkovšek, Tel. kultura 1972, št. 3/6, 52. Spk.

Stepišnik, Drago: Trdina, Joža (1892–1991). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi720232/#slovenski-biografski-leksikon (27. februar 2024). Izvirna objava v: Slovenski biografski leksikon: 12. zv. Táborská - Trtnik. Alfonz Gspan, Fran Petrè et al. Ljubljana, Slovenska akademija znanosti in umetnosti, 1980.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine