Slovenski biografski leksikon

Trdan Tone, šolnik in publicist, r. 15. dec. 1910 v Prigorici pri Ribnici malemu kmetu Antonu in Mariji r. Dejak, u. 18. maja 1963 (op. ur.: 18. jul. 1963) v Novem mestu. Osn. šolo je obiskoval v Dol. vasi pri Ribnici, mešč. šolo 1922–6 v Ribnici, učiteljišče 1926–31 v Lj. Po mat. je bil do 1933 brezposeln, nato iz bednostn. fonda nameščen v Petišovcih, od maja 1934–7 v Vel. Dolini pri Brežicah; 1937–9 je obiskoval VPŠ v Zgbu, 1939 je dipl. iz matem. in fizike, do 1941 učil na mešč. šoli v Nov. mestu, vmes se 1940 vpisal na fil. fak. v Lj. Študij je pretrgala vojna, 1942–3 je bil zaradi sodelovanja z OF interniran v Monigu in Gonarsu. L. 1948 je diplomiral iz pedag. skupine in biol. na fil. fak. v Lj., krajši čas poučeval na gimn., od 1948–63 pa na učiteljišču v Nov. mestu. – T. je v Nov. mestu ustanovil Društvo prijateljev mladine, 1954 Vzgojno posvetovalnico, jo do 1963 vodil. Odprl je pos. rubriko za starše v DL, predaval o vzgojnih in pedag. teoretskih vprašanjih, o njih pisal v P (1936–7), UT (1936–), SodP, SPor, DEn, DL, razen tega še ok. 55 kritik, tudi gledaliških. Bil sourednik Pedag. vestnika (Nov. mesto 1961–) in sodeloval v raznih vzgojno-prosv. odborih; aktiven član Pedag. društva (1950), mu od 1960 predsedoval. Kot režiser okraj. gledališča v Nov. mestu je priredil ok. 20 iger (mdr. Cvetje v jeseni, 1955), režiral mladin. dela z gimnazijci in učiteljiščniki. Pisal povestice in mlad. povesti Od Ribn'ce do Rakitn'ce (Mlado J 1938, št. 47–52; 1939, št. 1–9) in zbiral ljud. pripovedke (gl. Mlado J 1936–41). – Prim.: r. matice Dolenja vas (ŠkALj); SGL III, 738; DL 1963, št. 29 (s sliko); J. Lampič, PD 1963, št. 14 (s sliko); M. Jereb, SodP 1963, 315–8; Fr. Ostanek, ib. 1965, 137. Otk.

Ostanek, France: Trdan, Tone (1910–1963). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi719432/#slovenski-biografski-leksikon (19. julij 2024). Izvirna objava v: Slovenski biografski leksikon: 12. zv. Táborská - Trtnik. Alfonz Gspan, Fran Petrè et al. Ljubljana, Slovenska akademija znanosti in umetnosti, 1980.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine