Slovenski biografski leksikon

Trček Franc, agrarni ekonomist in zadružnik, r. 10. febr. 1895 na Veharšah (Medvedje brdo pri Rovtah) kmetu Janezu in Katarini r. Šemrov, živi v Lj. Osn. šolo je 1902–6 obiskoval v Godoviču, 1910–2 kmetijsko šolo na Grmu, 1913–4 bil praktikant in obratovodja v Mlekar. zadrugi Šentvid pri Vipavi in v Dupljah, 1914–5 oskrbnik rejskega društva v Lukovici ter obratovodja Mlekar. zveze v Lj.; od 1916–8 v vojski na soški fronti, 1918–9 prostovoljec na Kor. V l. 1920–2 je štud. višjo poljedel. šolo v Pragi, 1923 postal tajnik osrednje gospodar. zadruge Ekonom v Lj., i. l. ravnatelj Zveze slov. zadrug do 1941, 1946 bil pooblaščeni vladni delegat Zadr. gospod. banke, 1946–7 šef kreditn. odseka Zadr. kmetij. banke, od 1947 viš. strok. sodel. in svetovalec pri Inšt. za agrar. ekonomiko Kmetij. znanstv. zavoda Sje do upok. 1953. Z isto nalogo je 1953–71 delal na katedri za agrar. ekonomiko Biotehn. fak. v Lj. – Med vojnama je T. zavzemal in opravljal naloge v agrarnem liberalnem polit. gibanju, bil gospodar, tajnik in blagajnik samost. kmetij. stranke, soizdajatelj in član konzorcija za izdajo KL, soodločal pri financiranju izdajateljske dejavnosti. Bil je soustanovitelj in odbornik Zveze društev kmetskih fantov in deklet, odbornik Društva kmetij. strokovnjakov Sje ter član: GO Kmečke posojilnice, GO osred. gospodar. zadruge Ekonom, GO KD za Sjo (njen podpreds. in 1929 preds.)

T. je napisal učbenik Oris zadružništva. Lj. 1936, 1939³, članke s področja agrar. politike, kmečkih dolgov in zadružn. gospodarstva v Gr, KG, KL, Kmetovalcu, SocK, mdr.: o slov. zadružništvu v predvojni Jsli (Zadružni leksikon. Zgb 1956–7, 638, 914, 1112, 1126, 1140, 1166–84), o zadolževanju v kmetijstvu in kmet. kreditu (KG 1963, št. 33–44), kmetij. zadružništvu v Sji (Zbornik biotehn. fak. v Lj. 1968, 15 A, 7–19), precej del je ostalo v rkp. Bil je soustanovitelj revije Mladina (1924–8) in Gruda (1924–41) ter tiskovne založbe Kmetij. matica. Na T-ovo pobudo je 1930–41 izhajal Zadružni vestnik, T. ga je urejal in največ sam pisal; uredil je Zadružni zbornik. 1937. – Izdelal je več investicij. programov za največje kmetij. obrate ali objekte. – T. je bil eden glavnih zadružnih organizatorjev liberalne smeri, si zelo prizadeval za finančno sanacijo v gospodar. krizi prizadetih zadrug, za reorganizacijo KD v zadrugo, za ustanavljanje kreditnih ter blagovnih zadrug. – Prim.: osebni podatki; r. matice župn. Rovte (IX, 8, 14); person. arhiv Biotehn. fak. v Lj. (št. 1-h); K 1928, 15; 1934, 66; KL 1929, št. 37 (slika); Zadružni leksikon FNRJ. Zgb 1957, 1340; SocKiG 1966, 337 (s sliko). Adč.

Adamič, France: Trček, Franc (1895–1990). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi718992/#slovenski-biografski-leksikon (22. julij 2024). Izvirna objava v: Slovenski biografski leksikon: 12. zv. Táborská - Trtnik. Alfonz Gspan, Fran Petrè et al. Ljubljana, Slovenska akademija znanosti in umetnosti, 1980.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine