Slovenski biografski leksikon

Tratnik Valentin, botanik in mineralog, r. 29. jan. 1801 v Celju kovaču pečovske fužine Jakobu in Mariji r. Ulaga, u. 1. febr. 1876 v Radgoni. Oče mu je le s težavo dovolil šolanje; gimn. je 1814–9 obiskoval v Celju, humaniora in retoriko 1819–21 ter filozofijo 1821–4 v Gradcu, teologijo 1826–30 v Clcu, kjer je bil 1830 ord. Kaplanoval je 1831 do 1832 v Vidmu ob Savi, 1832–3 Laškem, 1833–5 v Šmartnem ob Paki, 1835–6 Gor. Gradu, 1836–7 Žusmu, bil od 1837–50 tu župnik, od 1850–3 in 1853–65 pa provizor in župnik v Žetalah. Po upok. 1865 je živel v Radgoni. – Želja štud. botaniko se mu ni izpolnila, zato pa je od dijaških let sem pridno zbiral floristično in mineraloško gradivo, ga pošiljal na Dunaj in v Zgb (Nar. muzeju), terminol. gradivo z istega področja pa M. Cigaletu (SBL I, 78–9), F. Erjavcu (ib. 167–8) in B. Šuleku (ib. III, 720). Precej T-ovega izrazja sta uporabila J. K. Schlosser in Lj. Vukotinović za svoji deli Syllabus Florae Croaticae. 1857 in Flora Croatica. 1859, ki sta izšli pri JAZU. – Prim.: gradivo Schlosser-Šulek-Vukotinović (JAZU Zgb); rkp zapuščina S. Vraza, nar. pesmi (Sveuč. bibl. in Matica Hrv. Zgb); Orožen IV/2, 153; VI, 564; VII, 362; isti, Celska kronika. 1854, 274; Personalstand des Bisthum Lavant … 1860, 1862–4, 1870, 1872, 1876. Lc.

Lisac, Ljubomir Andrej: Tratnik, Valentin (1801–1876). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi717619/#slovenski-biografski-leksikon (14. junij 2024). Izvirna objava v: Slovenski biografski leksikon: 12. zv. Táborská - Trtnik. Alfonz Gspan, Fran Petrè et al. Ljubljana, Slovenska akademija znanosti in umetnosti, 1980.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine