Slovenski biografski leksikon

Tratnik Jožefa Frančiška r. Falle, vdova Kogovšek, društvena delavka v ZDA, r. 22. sept. 1900 v Lj. kroj. pomočniku Jožefu in Margareti r. Delavec, u. 16. sept. 1962 v Clevelandu (Ohio). V l. 1907–15 je obiskovala nem. osn. šolo v Lj. (Vrtača); ker sta ji starša medtem u., jo je vzela k sebi materina sestra Marija Pirnat v Girard (Cansas). Tu se je kmalu omožila s Kogovškom, po njeg. smrti 1919 pa še i. l. s Frankom Tratnikom in se preselila v Cleveland, kjer se je vključila v društvo Slov. nar. podporna jednota (SNPJ) št. 137 (Napredne Slovenke), mu pozneje bila več let predsednica, istočasno pa zastopnica lista Prosveta in njeg. marljiva dopisovalka; med 2. svet. vojno in po njej je dopisovala tudi v Enakopravnost. T-ova je bila 25 let (do 1961) tajnica Clevelandske federacije društev Slov. nar. podp. jednote, v okviru te do zadnjega posvečala pos. skrb krožku št. 2, v njem organizirala: občasne tečaje ročnih del; mladin. pevski zbor, ki ga je vodil A. Šubelj (SBL III, 704); učila otroke 3. in 4. slov. generacije pravilnega izgovora sloven., da so lahko nastopali na koncertih in televiziji. Konvencija Jednote je T-ovo za dolgoletno in požrtvovalno delo soglasno izvolila v gl. nadzorni odbor. – Aktivno je delovala pri Slov. čitalnici, ko so se njeni 4 otroci šolali pri šol. organizaciji staršev (PTA Groups), v organizaciji, ki združuje društva vseh priseljencev v Ohiu (Ohio Fraternal Congress), v Slov. amer. nar. svetu (SANS) ip.; bila je med ustanovniki Slov. doma za ostarele na Neff Roadu v Clevelandu ter dolgoletna članica direktorija; od ustanovitve članica društva Progresivne Slovenke Amerike, od 1959 gl. tajnica; med 1951–8 predsednica odbora za pomoč Sji (Relief Committee), ki je zbral velike vsote za nakup medic. instrumentov ter naprav za zdravstv. idr. ustanove v Lj., tako za Klinične bolnice (psihiatrija, pediatrija), Zavod za slepo mladino, Zavod za usposabljanje slušno … prizadetih idr. – Delala je tudi v amer. človekoljubnih organizacijah United Appeal, Cooperation for American Remittances to Europa (CARE), Heart Fund in Carcer Fund, nekat. od teh je v Clevelandu zastopala. – Prim.: podatki sestre Mimi Grčar (Homec pri Radomljah); GN 1962, št. 76; NŽ 1962, 270–1 (s sliko); Prosveta 1962, št. 181, 184, 187; Rodna gruda 1962, 241 (s sliko); SIK 1963, 244–5 (s sliko); 1977, 252–3 (s sliko). Bjc.

Bajec, Jože: Tratnik, Jožefa Frančiška (1900–1962). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi717220/#slovenski-biografski-leksikon (27. maj 2024). Izvirna objava v: Slovenski biografski leksikon: 12. zv. Táborská - Trtnik. Alfonz Gspan, Fran Petrè et al. Ljubljana, Slovenska akademija znanosti in umetnosti, 1980.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine