Slovenski biografski leksikon

Toš (Tosche) Karel, matematik, geograf in šolnik, r. 28. nov. 1687 v Nov. mestu (starši neugotovljivi), u. 26. jan. 1737 v Lj. T. je končal humaniora in filoz. v Lj., 10. dec. 1703 stopil v jezuit. red na Dunaju, po opravlj. noviciatu štud. filoz. in teologijo na Dunaju, vmes poučeval na gimn. v Clcu, 1710–2 v Lj., 1713 Zgbu; po doktoratu iz filoz. na Dunaju je bil prof. matematike in moralne teologije 1720 v Clcu, 1723 v Budimu, 1725 v Trnavi, 1730 v Gradcu in 1734–7 v Lj. Napisal je: Geographia nova veterum locorum regnorumque nominibus et historica synopsi aucta. Tyrnaviae 1725; Calendarium in usum anni 1731 ad Urbis Graecensis et Austriae inferio ris Meridianos aptatum. Graecii 1730; Rudimenta mathematices ac geometriae prout haec praesupponitur ad algebram … Augustae Vindelicorum 1730; Synopsis Euclidis applicati seu Elementa geometriae ad 20 theoremata contracta. Graecii 1730; Arbor consanguinitatis graduum fusior pro meliori captu discentium. Graecii 1733. – Prim.: jezuitski diariji (Diarii Colleg. Labac. 1707–21; 1737, DAS); Backer-Sommervogel VIII, 158; Dimitz IV, 91; Stoeger 367; Wurzbach 46, 222–3; J. C. Poggendorff, Biograph.-literar. Handwörterbuch zur Gesch. d. exakt. Wiss. II, 1863, 1122; R. Peinlich, Gesch. d. Gymn. zu Graz (2. Periode). 1872, 79, 95; F. Fancev, Gradja za povijest školskog i knjiž. rada Isusovačkog kolegija u Zgbu 1606–1772. Zgb 1934–7, 167 (kazalo); P. Simoniti, Sloveniae scriptores latini … 1972, 134. Lc.

Lisac, Ljubomir Andrej: Toš, Karel (1687–1737). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi715899/#slovenski-biografski-leksikon (15. april 2024). Izvirna objava v: Slovenski biografski leksikon: 12. zv. Táborská - Trtnik. Alfonz Gspan, Fran Petrè et al. Ljubljana, Slovenska akademija znanosti in umetnosti, 1980.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine