Slovenski biografski leksikon

Tosi Jožef, teološki pisec, r. 27. febr. 1824 na Slatini pri Svečini malemu posestniku Jakobu (Napoleon. vojaku iz okolice Parme, ki je po odhodu Francozov 1813 ostal v Slatini) in Mariji r. Ratič, u. 14. maja 1875 na Dunaju. Svečinski župnik Flucher, pri katerem je bil T. za pastirja, ga je spravil v šole; 1834–40 je obiskoval mrb gimn. in jo z odl. uspehom končal, 1840–2 štud. filoz. v Gradcu. Čeprav se je T. zelo zanimal za naravosl. (mineralogijo) in sta mu prof. Hattmajer in Unger prigovarjala, naj gre na rudar. akad. v Bansko Štiavnico (nadvojv. Ivan mu je zagotovil štipendijo), je 1842–6 štud. teologijo, 1846 bil ord. Po kaplanskih službah je na pripor. prof. Robiča (SBL III, 113–4) škof Rauscher poslal T-ja na Dunaj v Avguštineum, tu bil 1852 prom. za dr. teol. in postal suplent za dogmatiko na teol. fak. v Gradcu, 1853 redni prof. V l. 1853–6 je za Robičem vodil za slov. teologe govorniške in katehetske vaje v slovenšč.; od 1868–71 je bil na teol. fak. na Dunaju, nato tam ustoličen za korarja metropol. kapitlja. T. se je vedno čutil Slov., kot mlad duhoven bil privrženec filozofije Ant. Güntherja (D. Trstenjak F. Levcu 30. sept. 1879). – Razen prispevkov v Oesterr. Vierteljahrschrift f. kath. Theologie je objavil knjigo: Vorlesungen über den Syllabus errorum der päpstl. Encyclica v. 8. Dez. 1864. Dunaj 1865. – Prim.: Orožen I, 174; Prijatelj, KPZS I, 79; II, 89; isti, Profili 154; Wurzbach 46, 223; Ant. Wappler, Gesch. d. theol. Fak. d. k. k. Univ. zu Wien. 1884, 464; H. Zschokke, Gesch. des Metropolitankapitels zum hl. Stephan in Wien. 1895, 309, 411; J. Polec in B. Senekovič, Vseučil. zbornik 1902, 57–8; J. Polec, Zgod. slov. univ. v Lj. do l. 1929. 71; Fr. Kovačič, Straža (Mrb) 1924, št. 25. Lkn.

Lukman, Franc Ksaver: Tosi, Jožef (1824–1875). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi715763/#slovenski-biografski-leksikon (2. junij 2023). Izvirna objava v: Slovenski biografski leksikon: 12. zv. Táborská - Trtnik. Alfonz Gspan, Fran Petrè et al. Ljubljana, Slovenska akademija znanosti in umetnosti, 1980.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine