Slovenski biografski leksikon

Tomšič Janez, pedagoški pisec, r. 19. dec. 1908 v Lj. uslužbencu Janezu in Tereziji r. Dimec, živi tu. Osn. šolo (Ledina) 1915–21, meščansko 1922–6 in 5 letnikov učiteljišča 1926–31 je obiskoval v Lj., 1931–7 pa fil. fak. in 1937 dipl. iz pedagogike. Med študijem na univ. je služboval 1932 v lj. poboljševalnici, 1933 na osn. šoli v Grosupljem, 1934–6 v Hrušici pri Lj. in 1936–8 v Artičah; 1938–9 na mešč. šoli na Jesenicah, 1939–41 v Kranju. V 2. svet. vojni je bil v Brežah na Kor., od 1942 povezan s Pokrajin. odborom OF za Gorenjsko. L. 1945 je vodil učit. tečaj v Kranju, od okt. i. l. do sept. 1946 in 1948–63 poučeval na učiteljišču v Lj., bil vmes 1946–7 ravnatelj učiteljišča v Tolminu in 1947–8 gimn. v Stični; 1958 je postal pedag. svetnik. Od 1963 dalje honor. predava specialno metodiko za pedagoge na fil. fak. v Lj, od 1964 je redni prof. na PA. - L. 1961 je bil odlikovan z redom dela s srebrnim vencem, 1971 pa z zlatim vencem.

Kot študent je bil T. 1932 preds. Kluba brezposelnih učiteljev in preds. akad. kluba Edinstvo; od 1950–63 je bil v odboru Zveze pedag. društev Sje, razen tega sodeloval v štev. prosv. organizacijah, na pedag. kongresih in konferencah, pri Zveznem zav. za šol. in prosv. vprašanja ter vodil razne seminarje za pedag. delavce. - T. raziskuje in obravnava specialno metodiko za pouk spoznavanja narave ter učne oblike skupinskega pouka. S teh področij je objavil knjige: Skicirka za prirodopisni pouk. I. del (z B. Urataričem) 1953; Botanična opazovanja in eksperimenti (z istim) 1954; Metodika prirodopisnega pouka v osn. šoli. 1954, ponatis v: Metodika II. 1956; Metodika zemljepisn. pouka, ibid.; učbenike: Prirodopis za 4. razr. osn. šol. (z B. Hudales) 1949, popr. izd. 1950, 1952; Spoznavanje narave za 4. razr. osn. šol. 1961; strok. članke in razprave (v PZ 1939; P 1949; SodP 1951–5, 1961; Kongres pedag. del. LRS na Bledu II. 1951; Arhitekt 1954; Savremena škola, Bgd 1954; Zbornik dokumentarn. gradiva o reformi obvezne šole I. 1955; Zbornik Zav. za napr. šolstva SRS 1958; Mladi svet 1957; Vprašanja tehn. vzgoje 1959; Nastava prirode na sred. stupnju osn. škole, Bgd 1960; Grupna nastava u predmetu spoznavanje društva, Bgd 1961), PD (1963–4, št. 21), recenzije učbenikov (SodP 1959, 1961), strok. del (ib. 1954, 1958) ter scenarijev za diafilme; napisal je 7 scenarijev za radij. šol. oddaje (1956–8) in diafilme za osn. šolo (1956), za mlad. revijo Ciciban (1964–5, št. 1–10) pa Novice iz narave (psevd. stric Tomaž). Uredil je knjigi Metodika I., II., III. (1955–7) in Pedagoški teden v Nov. mestu. 1961. - Prim.: osebni podatki; I. Andoljšek, SodP 1959, 30–2 (s kratko bibliografijo). Otk.

Ostanek, France: Tomšič, Janez (1908–1988). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi711453/#slovenski-biografski-leksikon (18. julij 2024). Izvirna objava v: Slovenski biografski leksikon: 12. zv. Táborská - Trtnik. Alfonz Gspan, Fran Petrè et al. Ljubljana, Slovenska akademija znanosti in umetnosti, 1980.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine