Slovenski biografski leksikon

Tominšek Teodor, pravnik, r. 16. okt. 1902 v Kranju slavistu Josipu (gl. čl.) in Barbari r. Hafner, živi v Lj. Obiskoval je 1909–13 osn. šolo v Lj., Gor. in Mrbu, tu 1913–21 klas. gimn. (skoz odličnjak, z mat. tudi v nem.) in 1921–2 enoletni abiturient. tečaj pri trg. akad. Študiral je 1921–6 na pravni fak. v Lj., 1929 bil prom., 1931 pa opravil sodn. izpit; vmes je bil brezplačni praktikant, pripravnik in pristav pri sodiščih v Lj. in Mrbu, okrajni sodnik v Slov. Bistrici in Lj. do 1940, nato tajnik Vrhovn. sodišča v Lj. do okupacije 1941, formalno do sept. 1943, ko je odšel v partizane. Po zasedbi je bil 1941–2 med glavnimi organizatorji OF na lj. pravosodn. ustanovah, okt. 1942 bil aretiran in do avg. 1943 v preiskov. šentpetr. zaporih. - V NOV je bil pri POS prvi pomočnik načelnika, dec. 1943 načelnik odd. do dec. 1944, ko je postal član sodn. odd. Vrh. štaba NOVJ v Bgdu, ves čas pa je bil tudi sodnik višj. voj. sodišča pri štabu NOV in POS do demobilizacije avg. 1945, nato prve 3 mesece član (inštruktor sodstva) jsl vojne misije v Albaniji. Poslej je bil do 1947 podpreds. Vrh. sodišča FLRJ v Bgdu, 1947–8 pomočnik min. za pravosodje LRS v Lj., 1949–54 preds. vrh. sodišča LRS, 1954–9 drž. sekretar za pravosodno upravo LRS, febr. 1959 iz zdravstv. razlogov na lastno željo upok. Od upok. dalje je stalni zunanji sodel. IZDG v Lj., ukvarja se z zbiranjem gradiva o voj. sodstvu med NOV in s tega področja tudi objavlja. - V l. 1951–4 je bil ljud. poslanec skupščine SRS, 1955–7 podpreds. OLO Lj.-Šiška, 1955–9 član fakultet. sveta pravne fak. v Lj.; bil je med ustanovitelji oz. prvi tajnik iniciat. odbora za povojno obnovitev društva Pravnik, bil dolga leta njegov preds. ali član upravn. odbora in uredn. odbora revije Pravnik, 1947–8 tajnik in 1948–65 podpreds. Zveze društev pravnikov Jsle. - Odlikovanja: spomenica 194; 1945 je prejel red zaslug za narod s srebrnimi žarki; 1947 bratstva in enotnosti s srebrnim vencem; 1955 dela z rdečo zastavo; 1965 zaslug za narod z zlato zvezdo; 1945 albanski red partizanske zvezde 3. stopnje.

Poročila, recenzije idr. prispevke je obj. v revijah in listih: Nar. pravnik (1947), Ljudska uprava (1951, 1954, 1957), Pravnik (1951–2, 1954, 1956–7, 1959, 1962), Pravosodni bilten (1953), Delo (1959, št. 155; 1960, št. 156; 1963, št. 54; 1964, št. 278), SPor (1954, št. 170; 1955, št. 104), Arhiv za pravne i društv. nauke (1961), Borec (1963), mdr.: Varstvena vlaga novega kazen. zakonika pred nevarnostjo lastne birokracije (časopis Delo 1951, št. 4, 26–38); Ureditev odvetništva kot pomembne družb. službe (Ljud. uprava 1957, 397–400); za jubilejno št. Pravnika, ki jo je tudi ur., je pa napisal: Leto utrjevanja voj. sodstva NOB v Sji (1964, 333–46); Začetki organiziranega sodstva v NOV in POS Sje (ib., 312–22); Kronol. pregled važnejših predpisov o vojaškem sodstvu in jav. tožilstvu iz dobe NOB v Sji (ib., 429–34); večkrat je predaval na RTV Lj. (1955, 1964 jan., okt.). - Prim.: osebni podatki; LdP 1959, št. 45; SPor 1959, št. 46 (s sliko); Delo 1962, št. 285 (s sliko); 1972, št. 284 (s sliko); Ko je ko u Jsli. 1970, 1086; PV 1973, 141–2 (s sliko). Vvc.

Vodopivec, Vlado: Tominšek, Teodor (1902–1996). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi708992/#slovenski-biografski-leksikon (29. november 2023). Izvirna objava v: Slovenski biografski leksikon: 12. zv. Táborská - Trtnik. Alfonz Gspan, Fran Petrè et al. Ljubljana, Slovenska akademija znanosti in umetnosti, 1980.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine