Slovenski biografski leksikon

Tominšek Fran, planinec in planinski organizator, r. 26. nov. 1868 v Slatini (Grič) med Bočno in Gornjim Gradom kmetu Mateju in Mariji r. Stampfel (po dom. pri Portu; brat Josipa, oče Stanka in Vlaste, gl. čl.), u. 23. marca 1943 v Lj. Osn. šolo je obiskoval v Gor. Gradu, gimn. 1881–8 v Celju (mat. z odliko); študiral 1888–92 pravo v Gradcu, bil promoviran 1893; koncipient pri L. Filipiču (SBL I, 178) v Celju in V. Krisperju (ib. I, 570) 1897–9 v Lj., poslej z njim vodil odvetn. pisarno do 1913, ko jo je sam prevzel.

Planine je T. vzljubil že kot otrok, 1888 se je z bratom Josipom prvič povzpel na nezavarovano in nezaznamovano Ojstrico. L. 1901 je bil izvoljen v osred. odbor SPD, v njem prevzel pravni referat, 1902 že namestnik načelnika Fr. Orožna (ib. II, 231). Urejal je zemljiškoknjižne zadeve SPD pri gradnji slov. koč in poti v sodelovanju z J. Aljažem (ib. I, 8) in J. Abramom (ib. I, 2) ter dosegel pomembne uspehe v boju zoper Nem.-avstrij. planin. društvo (DÖAV) in njegove sekcije v Kranju, Celju, Beljaku, Trstu. Trasiral je 1903 pot iz Vrat na Triglav (»T-ova pot«), v nasled. letih pa sodeloval pri gradnji in obnavljanju planin. postojank, potov, pri širjenju planin. organizacije in ustanavljanju novih podružnic. Po odstopu Fr. Orožna je bil soglasno izvoljen za načelnika SPD l. 1908., kot tak energično vztrajal na enotnosti slov. planin. organizacije; izdelal nova pravila za sodelovanje podružnic z osredn. odborom. Ok. 1914 jih je bilo 24 (s 3337 člani), s 27 oskrbovanimi in 7 neoskrbov. kočami ter omrežjem planin. potov v Vzh. Julijcih, Karavankah, Savinj. Alpah in na Pohorju. Po 1918 je SPD izgubilo vse postojanke onstran zahodne meje, pridobilo pa nekaj nem. postojank. Pod T-ovim vodstvom je SPD izropane in poškodov. obnovilo, mrežo podružnic in število članstva pa razširilo. Ko je v SPD prišlo do novega trenja (podružnice: osred. odbor; trenja v osred. odboru) ter do gospodar. skrbi (Dom na Krvavcu, hotel Zlatorog v Bohinju), je T. 1931 odstopil, a i. l. postal častni preds. SPD. Delal je še kot preds. Zveze planin. društev Jsle (do 1941); tudi za ustanovitev Asociacije slovan. planin. organizacij (Poljska, ČSR, Bolg., Jsla) l. 1925 ima velike zasluge. - Manj se je T. uveljavljal kot publicist: v Celju je bil za Sr. Magoličem (SBL II, 6) odg. urednik Vesne (1894), sicer pa od 1908 dalje zvest sodelavec PV. Tu je mdr. objavil spomine (1908, 1909), potopise (1902–3, 1905, 1913), avtobiogr. razgovor (1933), recenzije, beležke itd. ter kronist. zapise o razvoju SPD (gl. J. Wester, Splošno kazalo PV 1940, 1950). - Prim.: Veselovo gradivo; PV 1938, 289–94; SN 1938, št. 244 (s sliko), 266 (s sliko); J 1943, št. 68; J. Pretnar, PV 1943, 42–3 (slika 40–1); S 1943, št. 68 (s sliko); SN 1943, št. 67 (s sliko); SP 1943, 118–9; F. Lovšin, PV 1963, 494–9. T. O.

Orel, Tine: Tominšek, Fran (1868–1943). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi708490/#slovenski-biografski-leksikon (27. maj 2024). Izvirna objava v: Slovenski biografski leksikon: 12. zv. Táborská - Trtnik. Alfonz Gspan, Fran Petrè et al. Ljubljana, Slovenska akademija znanosti in umetnosti, 1980.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine