Slovenski biografski leksikon

Tomc Valentin, organizator, r. 11. febr. 1886 v Moravčah trgovcu, hišn. posestniku Tomažu in Tereziji r. Grad, u. 30. marca 1970 v Lj. Obiskoval je 1896–904 II. drž. gimn. v Lj. (z mat.), do 1908 tu štud. teol. in bil ord., hkrati štud. klavir, harmonijo ter kontrapunkt na GM. Kaplanoval je 1908–10 v Šmihelu pri Nov. mestu, 1910–20 v Višnji Gori, od 1920 v Lj. (sv. Peter), tu od 1922–45 osnovnošol. katehet na dekl. liceju, 1951 upok. Med katehetsko službo je 1924–32 in 1946–52 živel in dušnopastir. deloval v Notr. Goricah.

V Višnji Gori je 1911 ustan. in vodil Slov. katol. izobraž. društvo, se glasbenoprosv. udejstvoval (CG 1908, 25–7; 33 sl.); v Lj. se je zavzel za vajensko mladino, skupaj z Al. Strojem (SBL III, 526), jo zbiral najprej v Rokodel. domu in pri sv. Krištofu za Bežigradom; kot preds. društva Dobrodelnost dosegel, da so 1928 prodali hišo na Poljan. nasipu Jsl tiskarni, z izkupičkom pa začeli 1932 zidati vajenski dom za 150 vajencev (Bg 1932, 335 slika) v Kersnikovi ul. po nasvetih J. Plečnika (SBL II, 372–6) in načrtih ing. A. Suhadolca (S 1936, št. 264), kjer je bil T. po dozidavi 1936 ekonom. Bil tudi v nadzor. odboru Katol. tisk. društva, ki je bilo lastnik Jsl tiskarne. L. 1925 dosegel, da so v Notr. Goricah dobili in gradili žel. postajo. - Prim.: osebni dokumenti, ŠkALj; izv. II. drž. gimn. Lj. 1896–904; Jubilejni zbornik katol. društva rokodel. pomočnikov. 1930, 81; 50-letnica Katol. tisk. društva. 1937, 9, 37 (s sliko); Družina 1970, št. 8; Okrožnica nadškofij. ordinariata 1970, št. 4. Slk.

Smolik, Marijan: Tomc, Valentin (1886–1970). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi706522/#slovenski-biografski-leksikon (14. april 2024). Izvirna objava v: Slovenski biografski leksikon: 12. zv. Táborská - Trtnik. Alfonz Gspan, Fran Petrè et al. Ljubljana, Slovenska akademija znanosti in umetnosti, 1980.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine