Slovenski biografski leksikon

Tollmesinger (Dalmesinger, Dolmesinger, Talmessinger) Gašper, kipar v Lj., r. ok. 1612 po imenu sodeč bržčas v furlanskem Tolmezzu (pravilno najbrž Tolmezzinger), u. 17. apr. 1670 v Lj., v 59. letu starosti (pok. na pokopal. pri sv. Petru). Dne 26. maja 1636 je prosil za bivalno dovoljenje in za pravico izvrševanja kiparskega dela, 10. apr. 1638 plačal že meščan. pristojbino 10 fl. — T-jevo kipar. delo je še uganka; ker je 1666 kupil lipo, ki jo je lj. magistrat podaril c. sv. Krištofa, kaže, da je rezbaril tudi v lesu. Kot kipar je bil 4. febr. 1659 v komisiji, ki je ocenjevala nov glavni oltar v c. D. M. v Polju, 24. maja 1660 je prejel srebrno krono 2 fl 8 kr za odstranitev treh kipov pri vodnjaku (verj. na Mest. trgu), tam so nameravali namestiti kovinske, odstranjeni kipi pa so bili najbrž kamnitni; v mest. računih beremo, da je 10. dec. 1660 prejel za steber vodnjaka pred magistratom in za 2 podobi 82 gld 8 kr (podobi sta neznani). V. Steska je iz tega sklepal, da je T. napravil nov Neptunov vodnjak za Mestni trg in 1655 tudi Herkulov vodnjak za Stari trg št. 34 pred Stiškim dvorcem. Prvi je pozneje stal na Del Cottovem vrtu ob Poljanski gimn. (že zelo predelan) in je zdaj na dvorišču SAZU; drugega so prenesli v Dol k Erbergovi (SBL I, 162–6) graščini, 1900 v NM, zdaj stoji v avli magistrata. Vodnjaka sta kamnitna in kažeta še manieristični, zgodnjebar. stilni značaj in bi ustrezala omenjenemu času, a dokončno besedo o T-jevem avtorstvu bodo izrekle šele nadrobnejše raziskave. — Prim.: mrl. matice (ŠkALj); Steskovo gradivo; sodni protokol Cod. I./26, 65 (MALj); P. Radics, Die Ausgaben d. Stadt Laibach … im J. 1660, Argo 1894, 127; V. Steska, IMK 1900, 174–9; I. Vrhovnik, Arhivski paberki …, ZUZ 1922, 127; V. Steska, ZUZ 1924, 143–7; isti, Lj. baročni kiparji, ib. 1925, 2; Kron 1934, 138. Cc.

Cevc, Emilijan: Tollmesinger, Gašper (okoli 1612–1670). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi702476/#slovenski-biografski-leksikon (25. februar 2024). Izvirna objava v: Slovenski biografski leksikon: 12. zv. Táborská - Trtnik. Alfonz Gspan, Fran Petrè et al. Ljubljana, Slovenska akademija znanosti in umetnosti, 1980.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine