Slovenski biografski leksikon

Tokan Ivan (Jan), delavski organizator in politik, rojen 7. januar. 1873 v Pragi, u. 2. jan. 1931 v Lj. Kot mizar. pomočnik je T. 1898 prišel s Hrv. v Lj., tu se uveljavil kot organizator v društvu mizarjev za Kranjsko (1905 postalo podružn. avstr. Zveze lesnih delavcev), kot funkcionar JSDS prvič omenjen 1903 (Naprej št. 11, 12), prvi T-ov nastop na lj. shodu JSDS pa 1904 (RP št. 3, 12, 13), kjer je tudi sled nekega spora med njim, »organizatorjem mizarjev« in lj. polit. odborom JSDS. Med kampanjo za drž.-zborske volitve 1907 je nastopal na shodih po Gor., na Jesenicah skupaj z A. Dermoto (SBL I, 128), ki se je pol leta pozneje spomnil »krvavega tona« v T-ovih govorih (RP 1907, št. 97, Pismo z juga); nedvomno govori o tem A. Prepeluh (SBL II, 495–7) v sestavku o Dermoti v NZ 1914, 189. Ob stavki mizarjev pri Kranj. stavbni družbi 1908 je T. ostal na cesti s 23 stavkajočimi in pomagal ustanoviti lj. produktivno mizar. zadrugo; od 1911–3 bil tajnik avstr. zveze rudarjev za »južno okrožje« v Trbovljah, febr. 1912 soustanovitelj delav. kult. organizacije za Štaj. in Kor. Vzajemnost; spomladi 1912–4 je izdajal liste Rudar (bil odgov. urednik tudi po preselitvi lista v Lj.) in Zarja (1914, febr.–jul.), glasilo JSDS. Po vrnitvi iz vojne (na koncu 15-mesečnega rus. ujetništva) je stopil na čelo slov. sindikalne zveze (strok. komisije), bil njen tajnik do marca 1922, hkrati 1918–22 (nov.–april) izdajal in bil odg. urednik njenega glasila Delavec. Med pripravo spl. solidarnostne stavke 24. apr. 1920 je prav T. dal predlog, naj se lj. delavstvo odpravi na manifestativni pohod v mesto z zbirališča na Zaloški c., kjer je prišlo do pokola. Sredi 1921 je prešel na T-a posl. mandat v ustavodajni (tedaj — po sprejetju ustave — že nar.) skupščini, ki ga je odložil A. Kristan (SBL I, 571–2), ko je prevzel upravo kralj. veleposestva Belje. Od priprav za ustan. Delav. zbornice v Lj. pa do smrti je bil T. njen referent za mezdna gibanja. — Prim.: RP 1907, št. 13, 15; Rudar 1911, št. 24; 1912, št. 11; Zarja 1912, št. 212; Delavec 1918, št. 16; 1931, št. 1; Naprej 1921, št. 144; DPol 1931, št. 2; J 1931, št. 3; Jsln 1931, št. 3; S 1931, št. 3; SN 1931, št. 2. Krm.

Kermavner, Dušan: Tokan, Ivan (1873–1931). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi702182/#slovenski-biografski-leksikon (15. junij 2024). Izvirna objava v: Slovenski biografski leksikon: 12. zv. Táborská - Trtnik. Alfonz Gspan, Fran Petrè et al. Ljubljana, Slovenska akademija znanosti in umetnosti, 1980.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine