Slovenski biografski leksikon

Tiran Ernest, šolnik in pisatelj, r. 22. dec. 1899 v Lj. železničarju Antonu in Mariji r. Kenič, u. 27. nov. 1966 v Vojniku (polbrat Jožeta, gl. čl.). V Lj. je obiskoval 4 razr. osn. šole, 1910–8 klas. gimn. (z mat.), nato opravil 6-tedenski pedag. tečaj na žen. učiteljišču (z mat.) in štud. 1918–9 dva sem. medicino na univ. v Zgbu, slavistiko 1919–23 v Lj. (absolvent); v l. 1947–51 bil izr. slušatelj na VPŠ (slov., shrv., nem.), 1951 dipl. — Služboval je kot učitelj 1918–20 na Zg. Velki (Slovenske gorice, prej Mar. Snežna), 1920–1 v Preboldu (prej Šentpavel), 1921–2, 1924–41, 1948–51, 1953–9 na Ljubečni pri Celju, 1922–4 v Moravčah, 1941–5 na Zgornji Kapli na Kozjaku; kot predmetni učitelj 1945–8 na gimn. v Starem trgu pri Ložu in 1959–61 na Hudinji pri Celju, vmes ravnatelj gimn. 1950–2 v Preboldu in 1952–3 Laškem, 1961 upok. — L. 1961 je bil odlikovan z redom dela, za pedag. svetovalca pa imenovan nov. 1964.

S pesmimi je T. začel sodelovati v reviji Kres, do 1923 tu objavil še 4 črtice in novele (Zgodba o papirnatih možičkih; Študent Pero; Zgodba o zlati lasnici; Zgodba o fakirju in njeg. piščali), priredil 2 pesmi Li-Tai-Poja, v DS pa daljšo meditacijo (Dajte mi mater!). Pisal je mladin. igre in povesti: Čudežne gosli. Prip. s plesom in petjem v 5 dej. Lj. 1924 (Šol. oder 2.); Dušica. Celje 1933, mladin. povest. V rkp je ostalo ok. 15 pesmi in 7 mladin. iger: Triglavska roža, Kozliček Fridolin, Razbojnik Guzaj, Pravljica, Za staro pravdo, Pri botri Zimi, Zdrava valuta. — Po 1945 se je ukvarjal s pedag. vprašanji, zlasti s problemom jezik. pouka v šoli in s filmsko vzgojo, o tem pisal v P (1949, 280–8), PD (1954, št. 20), SodP (1951–), mdr. članke: Več enotnosti pri jezik. pouku (1951, 50–3), Nekaj misli o kvalitetnem pouku slovenšč. (1954, 222–8), Materinščina (1960, 42–9), Naše slov. ure (ib., 196–9) idr.; rezencije iz pedag. literature. Glavno T-ovo delo je knjiga Pomenki. 1960, v kateri je strnil vse svoje dolgoletne skušnje s podr. pedagogike; odlikuje se z globokimi mislimi pa tudi bridkimi življ. spoznanji. — Del pesniške zapuščine hrani Slovanska knjižn., Lj. — Prim.: PD 1959, št. 20 (60-letnica); 1966, št. 21; O. Hudales, SodP 1961, 157–8. Dbc.

Dobrovoljc, France: Tiran, Ernest (1899–1966). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi700488/#slovenski-biografski-leksikon (17. julij 2024). Izvirna objava v: Slovenski biografski leksikon: 12. zv. Táborská - Trtnik. Alfonz Gspan, Fran Petrè et al. Ljubljana, Slovenska akademija znanosti in umetnosti, 1980.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine