Slovenski biografski leksikon

Tiplič France, zdravnik in nar. obrambni delavec, r. 23. marca 1869 kočarju v Veržeju, u. 31. maja 1918 pri Lenartu v Slov. goricah. Po osn. šoli v Veržeju je z denarno podporo domačinov obiskoval gimn. 1883–91 (z mat.) v Varaždinu, štud. medicino 1891–5 v Gradcu in 1895–8 na Dunaju, 1898 bil prom. za dr. medicine. Od 1898–900 je opravljal zdravniško prakso v Nestelbachu pri Gradcu, nato prevzel mesto 2. okrajn. zdravnika pri Lenartu v Slov. gor., kjer je ostal do smrti.

V Gradcu je 1891 postal član akad. društva Triglav, pozneje se polit. navezal na M. Goriška, L. Kraigherja (SBL I, 546–7), M. Ocvirka, agitiral med kmeti za slov. kandidate pri volitvah 1906. leta. Ptujski nemškutarji so T-a v tisku večkrat napadali (Štajerc dec. 1902). Ob izbruhu 1. svet. vojne je ostal edini zdravnik na področju Slov. goric. Izredno delaven, do bolnikov in revežev socialno čuteč, je bil med ljudmi zelo priljubljen; L. Kraigher ga je opisal v svojem romanu Kontrolor Škrobar. 1914 kot dr. Njivarja; njegova in T-čeva zasluga je, da se je slovenšč. uveljavila tudi v sodnomedic. praksi. — Prim.: izv. kralj. realne i vel. gimn. u Varaždinu 1883/4–90/1; Akadem. tehn. društvo Triglav … 1906, 84; B. Teplý, Svet med Muro in Dravo. 1968, 504; E. Pertl, ib. 522–3 (s sliko). Lc.

Lisac, Ljubomir Andrej: Tiplič, France (1869–1918). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi700374/#slovenski-biografski-leksikon (28. oktober 2021). Izvirna objava v: Slovenski biografski leksikon: 12. zv. Táborská - Trtnik. Alfonz Gspan, Fran Petrè et al. Ljubljana, Slovenska akademija znanosti in umetnosti, 1980.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine