Slovenski biografski leksikon

Tičar Josip, organizator planinstva, strok. pisec, r. 28. avg. 1875 v Trbojah pri Smledniku gruntarju Janezu in Mariji r. Vrhovnik, u. 8. sept. 1946 v Lj. Osn. šolo je obiskoval v Kranju, klas. gimn. 1888–94 (z mat.) v Lj.; medicino je štud. na Dunaju in bil 1901 prom. Služboval je kot sekundarij v dež. bolnici v Lj., kot okraj. zdravnik 1903–18 v Kranj. Gori, od 1919 bil šef-zdravnik železn. boln. sklada v Lj. S področja medicine je napisal poljudni knjižici Boj nalezljivim boleznim. 1922; O nevarnosti in obrambi jetike. 1928 ter štev. članke v strok. glasilih: Zdravje v Sji (1925, 1926, 1928), Glasilo Zdravn. zbornice Lj. (1926–32, 1935, 1939), Naš glas (Lj. 1930), Zadrugar (1930), Kol Nabavlj. zadruge drž. uslužbencev v Mrbu (1931) idr. L. 1922–3 je bil preds. Slov. zdravn. društva v Lj.

V Kranj. Gori se je T. udejstvoval v javnem življenju, bil 1907–10 kranjskogor. župan, preds. Tujskoprometnega in PD, skrbel za komunalne pridobitve (elektr. naprave, kopališče v Jasni) in dal pobudo za graditev planin. koče na Vršiču (kot slov. postojanko proti nem. Vossovi), ki je bila 1912 odprta in 1946 poimenovana T-jev dom. Z Jern. Demšarjem je jun. 1912 ustan. gorsko reševalno postajo v Kranj. Gori in tako postal utemeljitelj slov. gorske rešev. službe. — Prim.: osebni podatki; r. matice župn. Smlednik; Pirc, Bibl 142–3; PV 1912, 17–9; Kron 1935, 81–2 (s sliko); SPor 1946, št. 211; PV 1952, 264; 1957, 221–2 (s sliko); E. Lovšin, Gorski vodniki v Julij. Alpah. 1961, 296–7; Fr. Dobrovoljc, Cankarjev album. 1972, 280. J. W.

Wester, Josip: Tičar, Josip (1875–1946). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi699434/#slovenski-biografski-leksikon (10. julij 2024). Izvirna objava v: Slovenski biografski leksikon: 12. zv. Táborská - Trtnik. Alfonz Gspan, Fran Petrè et al. Ljubljana, Slovenska akademija znanosti in umetnosti, 1980.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine