Slovenski biografski leksikon

Teraš Mavricij (pri krstu Martin), nabožni pisec in zgodovinar, r. 15. okt. 1889 v Čajnu pri Blanci srednjemu kmetu Antonu in Uršuli r. Medvešek, u. 10. marca 1960 v Škofji Loki. Osn. šolo je obiskoval na Blanci, niž. klas. gimn. 1904–7 v Mrbu in vstopil v kapucin. red. Bil je novic v Schwanbergu pri Gradcu, končal viš. gimn. v Lipnici (1908–12), bogosl. v Gor., kjer je bil 1914 ord. V l. 1915–9 je bil pridigar in katehet v Lipnici (slov. osn. šola za primor. begunce v taborišču Wagna in nem. osn. šola), 1919–20 misijonar v celj. okolici, 1920–2 kaplan v Osijeku, 1922–6 gvardijan v Šk. Loki, 1926–32 podtajnik v gener. prokuri centr. uprave kapucin. reda v Rimu, 1932–6 magister novicev v Šk. Loki, 1936–9 gvardijan v Celju, 1939–41 kaplan v Krškem, 1941–6 provincijal jsl kapucinov v Celju in Splitu, 1946–9 lektor in prof. v redovni filoz.-teol. šoli v Šk. Loki, 1949–55 tam gvardijan in slednjič navaden redovnik. — Obj. je štev. poljudno napisane nabožne knjige in brošure ter knjigi Iz zgodovine, življenja in delovanja kapucinov. Celje 1929, in Za samostanskimi zidovi. Groblje 1935 (v nem. Verkannte Ideale, prev. Lea Egger, Ingenbohl 1943). Sodeloval je z verzifikacijami, biografijami in članki v Bg in CFr (od 1923). V knjižnici kapuc. samostana v Šk. Loki hranijo več njegovih rkp pesniških zbirk, katehet., homilet., asket. in hagiografskih spisov. Poročila o T-evih obj. so izšla v BV, M (1929, 1931–2), S. — Prim.: osebni podatki. — Slika: IS 1931, 178 (skupinska). *

Uredništvo: Teraš, Mavricij (1889–1960). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi691967/#slovenski-biografski-leksikon (17. julij 2024). Izvirna objava v: Slovenski biografski leksikon: 12. zv. Táborská - Trtnik. Alfonz Gspan, Fran Petrè et al. Ljubljana, Slovenska akademija znanosti in umetnosti, 1980.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine