Slovenski biografski leksikon

Teppner Wilfried pl., geolog in paleontolog, r. 30. sept. 1891 v Brunecku (Avstr.), u. 16. jun. 1961 v Gradcu. Po končani realki v Clcu in Gradcu je štud. na TVŠ in na univ. v Gradcu, 1923 dr. phil. Postal je asist. v geol.-paleontol. inšt. graške univ., od 1928 pa tam predstojnik geol.-paleontol. odd. v Joanneju.

T. je sprva raziskoval kulturne ostaline, ki so jih izkopali pri Beljaških Toplicah (Mitt. f. Höhlenkunde 1912), odkril štiri kulturne plasti, ki obsegajo neolitik in segajo navzgor še v sred. vek. Pozneje se je večinoma ukvarjal s paleontologijo. Opisal: okostje rjavega medveda iz ledene jame Fridrihštajnskega gozda pri Kočevju, ki po njeg. mnenju izvira iz poznega pleistocena ali zgodnj. holocena (ib. 1913), medtem ko je po Gv. Sajovicu (SBL III, 185) nedvomno recentno (Carn. 1914, 177). Posebno so T-ja zanimale najdbe fosilnih želv, shranjene v raznih avstrijskih muzejih, obdelal je mdr. terciarne ostanke želv iz sladkovodnih plasti pri Trbovljah, med njimi novo vrsto Trionyx stadleri (Vhdl. d. Geol. R.-A. 1913) in novo podvrsto Trionyx petersi trifailensis, ki jo stavlja v srednji miocen (Centralbl. f. Mineral., Geol. u. Paläontol. 1914). Večjega pomena je razprava o ostankih oligocen. nosoroga Meninatherium telleri Abel, ki so jih našli v premogovniku v Motniku; pri tem je bil pozoren na dotlej neznane dele okostja, ki bistveno dopolnjujejo prvo najdbo te vrste (Carn. 1914). Raziskal je ostanke školjk iz miocen. skladov v Slov. goricah (v obdelavo mu jih je izročil geolog J. Dreger), med njimi odkril 4 nove vrste rodu Pecten oz. podroda Amussiopecten. Opisal jih je pod imeni P. (A.) albinus, P. (A.) kadici, P. (A.) schwinneri in P. (A.) dregeri (Jb. Geol. R.-A. 1918). Na prošnjo F. Seidla (SBL III, 270–2) je določil polže, ki so jih odkrili v jezerski sivici pri Prečni nedaleč od Novega mesta, in z njimi dognal, da so bile plasti odložene v pleistocenski dobi (Carn. 1919). — Prim.: podatki muzeja za rudarstvo, geol. in tehniko pri Joanneju, Gradec z dne 5. jun. 1967; J. Mantuani, Carn. 1913, 155; F. Seidl, GMDS 1923, B, 43; H. Zapfe, Index paleontologicorum Austriae. Dunaj 1971, 118 (Catal. fossil. Austriae, zv. 15). I. R.

Rakovec, Ivan: Teppner, Wilfried, pl. (1891–1961). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi691806/#slovenski-biografski-leksikon (20. junij 2024). Izvirna objava v: Slovenski biografski leksikon: 12. zv. Táborská - Trtnik. Alfonz Gspan, Fran Petrè et al. Ljubljana, Slovenska akademija znanosti in umetnosti, 1980.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine