Slovenski biografski leksikon

Teltscher Richard, ekonomist, trg. izvedenec, strokovni pisec in pravnik, r. 13. febr. 1888 v Mikulovu (Moravska) vinogradniku in vinskemu trgovcu Bernhardu ter Johanni r. Spitzer, u. 7. jul. 1974 v Londonu. V l. 1894–8 je obiskoval osn. šolo, 1898–1907 gimn. (z mat.) v Mikulovu, 1907–12 štud. pravo na Dunaju in bil 1913 prom., vmes (1910–3) obiskoval tečaje iz svet. trgovine na eksportni akad.; tu je služboval 1913–4 kot advokatski pripravnik, 1914–8 sodnik pri vojaškem sodišču, 1919–25 prokurist pri očetovi tvrdki, 1925–39 je bil solastnik firme Teltscher & Glattauer; po okupaciji ČSR odšel v London (1946 dobil angl. državljanstvo), 1946–58 bil solastnik firme Teltscher & Bros Ltd, od 1958 pa R. & W. Teltscher. L. 1949 je začel uvažati v Anglijo ljutomer. in briška vina, slivovko in maraskino, 1954 banaška, pekrska, haloška in vipavska, 1958 pa kapelska, makedonska ter hercegovska vina. T. je imel več predavanj (mdr. v Londonu, Liverpoolu), 1946–66 je samostojno oz. skupaj s sinom Williamom (r. 1923) napisal prek 600 strokov. in propagandnih člankov ter poročil predvsem o ljutomer. in drugih jsl vinih; vanje je vpletal podatke o jsl ljud. kulturi, zgod. krajev in ljudi iz vinskih okolišev, turizmu ter gospodar. dosežkih v povojnih letih; te objavljal večinoma v angl. časopisih, mdr.: Wine and Food, Ridley's Wine and Spirit Trade Circular, Wine and Spirit Trade Review (London), Wines and Vines (San Francisco), nekaj tudi v nem., mdr.: Deutsche Wein-Zeitung (Frankfurt/Main), ter drugih inozem. časopisih. T. se je udeleževal mednar. vinskih sejmov v Lj., bil v mednar. ocenjevalni komisiji za vina in žgane pijače na Gospodar. razstavišču kot član, podpreds. oz. preds. in še častni preds. (gl. Kataloge mednar. vinskih sejmov: Gospodarsko razstavišče, Lj., npr. 1955–60). — Prim.: SVV 1951, 240; 1958, 64 (s sliko); SocKiG 1966, 7–9 (s sliko). Adč.

Adamič, France: Teltscher, Richard (1888–1974). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi690835/#slovenski-biografski-leksikon (10. julij 2024). Izvirna objava v: Slovenski biografski leksikon: 12. zv. Táborská - Trtnik. Alfonz Gspan, Fran Petrè et al. Ljubljana, Slovenska akademija znanosti in umetnosti, 1980.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine