Slovenski biografski leksikon

Tavčar (Tauchar) Frank S., politični in društveni delavec, publicist, r. 8. okt. 1886 pri Lenartu n. Šk. Loko bajtarju Martinu in Mariji r. Kržišnik, u. 11. okt. 1945 v Hines Veterans Hospitalu pri Chicagu (Illin.). Osn. šolo je končal v dom. kraju, do odhoda v Ameriko opravljal kmečka in gozdna dela pri očetu, ki je prekupčeval z lesom. Dec. 1906 je prišel v Rock Springs (Wyo), se zaposlil kot delavec in bil nazadnje trg. potnik. Tu se je vključil v društv. delo, postal kmalu preds. Društva sv. Barbare. L. 1915 je predsedoval VI. konvenciji Slov. nar. podporne jednote, v tem času bil tudi član Slov. oz. Jsl republikan. združenja (JRZ), njegov tajnik med 3. in 4. konvencijo; kot zaveden socialist. delavec, govornik, režiser in igralec je bil še član Kluba št. 1 Jsl social. zveze, društva Francisco Ferrer št. 131 Slov. nar. podporne jednote, delničar in član direktorija Slov. delav. centra v Chicagu ter preds. njeg. Družabnega kluba. — T. je pisal pesmi, prozo, drame in polit. članke. V listkih in črticah je slikal v glavnem spopad med bajtarji in kulaki, izkoriščanje delav. razreda v Ameriki ter življenje slov. izseljencev, napisal mdr. daljši roman Slovenec glavar Indijancev (Glasilo SNPJ 1908), satirično komedijo V uredništvu (ADK 1922, 125–43, v 2 dej.); šaloigri Čarlijeva ženitev. 1917 (samozal.) in Trije ženini. 1917 (samozal.). Dopisoval je v: ADK, Cankarjev glasnik, Čas, Glasilo SNPJ — Prosveta, Majski glas, Proletarec (vsi v ZDA), vendar v leposlovju ni uspel, ker ima T-jeva proza preveč podlistkarski in reportažni značaj. Pripravil je tudi dva predloga za preureditev koledarja: po prvem naj bi imelo leto 10 mesecev po 36 dni, po drugem pa 12 mesecev po 30 dni. Dnevi, ki bi pri tem ostali, bi bili svetovni prazniki; svoj predlog, znan tudi pod nazivom »Taucharjev koledar« je 1931 poslal Društvu narodov v Ženevi, ki je pripravljalo koledar, veljaven za ves svet. — Prim.: Proletarec 1945, št. 1987; Prosveta 1945, št. 200, 202; SIK 1972, 234 (s sliko). Bjc.

Bajec, Jože: Tavčar, Frank S. (1886–1945). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi686675/#slovenski-biografski-leksikon (10. julij 2024). Izvirna objava v: Slovenski biografski leksikon: 12. zv. Táborská - Trtnik. Alfonz Gspan, Fran Petrè et al. Ljubljana, Slovenska akademija znanosti in umetnosti, 1980.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine