Slovenski biografski leksikon

Taramelli Torquato, geolog, r. 15. okt. 1845 v Bergamu, u. 31. marca 1922 v Pavii. Po končanem študiju je bil asist. na tehn. vis. šoli v Milanu (pri prof. Stoppaniju), nato prof. za naravosl. vede v tehniškem inšt. v Vidmu (Udine), 1875–920 pa prof. geologije in mineralogije na univ. v Pavii.

T. je s svojim izredno plodnim delom (346 razprav z raznih področij) posegel tudi v slov. kraje in jih obravnaval z najrazličnejših vidikov. Raziskoval je: ledeniške sledove v dravski, savski in predvsem v soški dolini, bil prvi, ki je podal kolikor toliko pravilno sliko o soškem ledeniku. Prvi je rabil ime savski ledenik; o slednjem je nepravilno sklepal, da naj bi segal do Kranja (svoj čas že trdil Morlot). Dokazal je obstoj dravskega ledenika in pravilno dognal, da je segal do Pliberka (gl. Sugli antichi ghiacciai della Drava … Atti Soc. Ital. Sci. nat. 1870; A proposito dell' epoca glaciale sul Carso, Alpi Giulie, Trst 1907). Zanimal ga je nastanek rdeče kraške ilovice (Cenni sulla formazione della terra rossa nelle Alpi Giulie Merid., Atti Soc. Ital. Sci. nat. 1872; Dell'origine della terra rossa …, Rend. Ist. Lombardo Sci. Lettere 1880); T-jeva trditev, da je ilovica nastala pod vplivom vulkanske dejavnosti, in to v spodnjem miocenu, je naletela na odklonilno stališče geologov.

Raziskoval je Istro, trž. okolico, Goriško in Beneško Sjo (Cenni geol. sul circolo di Gorizia. Udine 1872; Cenni geol. sul circolo di Gradisca, Ist. tecn. Ann. 1873; Appunti sulla storia geol. dell'Istria e delle isole del Quarnero, Atti Ist. Veneto 1874, oz. Giorn. Soc. Agr. Istr. 1876; Del territorio di Capodistria …, Ann. Staz. Sperim. agr. di. Udine 1876; Descrizione geognostica del Margraviato d'Istria con carta geol. Milano 1878; Eine geognost.-agrar. Karte d. Umgebung von Capo d'Istria. 1880; Osservazioni geol. sul terreno raibliano etc., Boll. Soc. Geol. 1887; Una gita geol. in Istria, La Rasegna Nazionale 1900; Sul significato geol. del canale di Leme in Istria, Rend. Ist. Lombardo Sci. Lettere 1915; Di alcuni problemi geol., che riguardano la valle dell'Isonzo, ib. 1916/7; Del Lago di Doberdò presso Monfalcone, ib. 1917/8; II Carso. Pavia 1917). Posebno pozornost je posvetil hidrogeol. problemom in podzemeljskim vodam v zvezi s pridobivanjem pitne vode (gl. Osservazioni stratigrafiche sul Carso triestino e sulla valle del fiume Recca. Trst 1877; Alcune osservazioni geol. sul Carso di Trieste e sulla valle del fiume Recca …, Rend. Ist. Lombardo Sci. Lett. 2–11, 1878; Descrizione geol. del bacino idrografico del fiume Recca …, ib. 1878, tudi v knjigi; Di alcune sorgenti nella Garfagnana e presso Gor., ib. 1903; Risposta ad alcuni quesiti proposti dal Municipio di Gor …, Pavia 1903; Relazione geol, sul progetto dell' Unione Esercizi Elletrici, v: U. E. E., Progetto di derivazione del Timavo Superiore … di acqua potabile … Milano 1920). Iz paleogenskih plasti Istre je opisal več novih vrst morskih ježkov (Di alcuni Echinidi eocenici dell'Istria, Atti Ist. Veneto 1874). — Prim.: Vhdl. d. Geol. R.-A. 1871, 121; 1874, 306–7; J. Chr. Poggendorf, Biograph.-literar. Handwörterbuch … III. 1898, 1324–5; IV., 1904, 1477–8; A. Penck in E. Brückner, Die Alpen im Eiszeitalter, III. Leipzig 1909, 1028 do 30, 1040, 1046, 1048, 1064; F. Parona, L'opera scientifica del prof. T. T. … Pavia 1919; isti, Boll. Com. Geol. Ital. 1920/1 (s sliko in bibliogr.); M. Gortani, Boll. Soc. Geol. Ital. 1922, 63–4 (s sliko); Rendiconti Ist. Lombar do Sci. Lett. 1922, 217–30 (s sliko in bibl.); C. F. Parona, F. Sacco in R. Battaglia, Materiali per la bibliografia geol., idrolog., speleol., paleontol. e paleoetnol. dell'Istria … (Mondovi) 1923, 137–9; F. Sacco, L'Istria. Cenni geol. generali, Mem. descr. Carta geol. d'Italia 19 (Mondovi 1924) 5; Enc. Italiana, zv. 33 (Rim 1937); K. Lambrecht, W. & A. Quenstedt, Paleontologi. Catalogus bio-bibliogr. (Fossilium Cat. I. Animali, Pars 72, s'Gravenhage) 1938, 416, 423. I. R.

Rakovec, Ivan: Taramelli, Torquato (1845–1922). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi683171/#slovenski-biografski-leksikon (19. april 2024). Izvirna objava v: Slovenski biografski leksikon: 12. zv. Táborská - Trtnik. Alfonz Gspan, Fran Petrè et al. Ljubljana, Slovenska akademija znanosti in umetnosti, 1980.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine