Slovenski biografski leksikon

Tanzer Valentin Leopold, zdravnik stomatolog, r. 10. febr. 1824 v Kamniku meščanu in čevljarju Lovrencu ter Ani r. Trpinc, u. 27. sept. 1883 v Gradcu. Normalko je končal v r. kraju, gimn. s filozofijo obiskoval 1841–9 v Zgbu, nato štud. na Dunaju medicino in kirurgijo, 1854 bil prom., hkrati opravil rigoroz iz zobozdravstva. Bil je vpisan v kolegij dunaj. medic. fak. in bil kratko eksternist v splošni bolnici na Dunaju. V visokošol. letih je prakticiral kot zobozdr. eleve pri stomatologu Adolfu Fröhlichu ter se seznanjal z operativnim in tehničnim zobozdravstvom. Med 1854–7 je bil praktični zdravnik v Ptuju, 1857–65 kopališki zdravnik v Krapinskih Toplicah, v zimskih mesecih tistih let pa se izpopolnjeval v stomatol. na klinikah splošne bolnice na Dunaju, posebno 1864–5, ko je delal pri prof. M. Heiderju, Szigmondyju in pri Američanu Jamesu Northu. Varaždinski komitat je T-ja postavil za honorarn. komitat. fizika, zgb mestno upraviteljstvo pa za deželn. kopališkega fizika. Ukvarjal se je z geologijo in proučevanjem vrelcev, zato je bil izbran za dopisnega člana Drž. geol. zavoda na Dunaju. — L. 1865 se je preselil v Gradec, odprl specialist. zobozdr. prakso, spomladi 1866 pa zaprosil za mesto honorarn. docenta stomatologije na graški univ.; opravil je habilitacijsko delo (obravnavalo odontoplastiko, uporabo instrumentov za ekstrakcijo — nekatere sam izumil — ter izdelal smotrno zasnovan program predavanj, ki je segal od deskriptivne in patol. anatomije, fiziol. pa do vaj s študenti na živem in mrtvem materialu) in nastop ter bil 1866 imenovan za priv. docenta. Tako je postal utemeljitelj stomatol. stroke na graški medic. fakulteti. — T. je bil član Slovan. besede v Gradcu, večkrat predaval v zdravn. društvih, zdravil ambulantno zunaj Gradca in tudi v Lj., siromake brezplačno. — Prim.: r. matice Kamnik (ŠkALj); Pintarjevo gradivo (MALj); akti medic. fak. št. 171, 175, 250 ex 1865/66 in curric. vitae (Allgem. Verwaltungsarchiv, Dunaj; kopije v arhivu SBL); Krones 190, 596; N 1866, 156, 241, 366, 375 in Oglasnik št. 17, 34; Triglav 1866, 164, 172; LZg 1883, št. 223; SN 1883, št. 223; Festschrift des Vereines d. Aerzte in Krain … 1866, 41; Mitja Micki in Marko Matjašič, Zobozdravstv. vestnik 1955, 148, 151, 155–7; E. Pertl, Svet med Muro in Dravo. 1968, 544. Gpn.

Gspan, Alfonz: Tanzer, Valentin Leopold (1824–1883). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi682849/#slovenski-biografski-leksikon (7. junij 2024). Izvirna objava v: Slovenski biografski leksikon: 12. zv. Táborská - Trtnik. Alfonz Gspan, Fran Petrè et al. Ljubljana, Slovenska akademija znanosti in umetnosti, 1980.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine