Slovenski biografski leksikon

Tancik Ferdinand, umetnostni zgodovinar, v Lj. r. 15. maja 1925 hišniku Josipu in Mariji r. Prešiček ter u. 24. septembra 1973. Tu je obiskoval 1932–7 osn. šolo, 1937/8–42 gimn. in 1948–51 štiri razr. šole za umetn. obrt (diploma); študiral zgod. in umetn. zgod. 1957–61 na fil. fak., 1964 dipl. Strok. izpit iz prosv. znanstv. stroke opravil 1954, izpit za naziv kustosa pa 1965. Služboval je od 1952 v NM: do 1964 kot preparator, do 1972 kot kustos kult. zgod. odd., nato bil imenovan za viš. Kustosa. — T. se je osredotočil na malo raziskano področje: na zgod. vojaštva, na razvoj bojne opreme skozi stoletja, na heraldiko in na oblikovanje kovin. V teh strokah je med Slov. opravil pionirsko delo. Pisal je razprave s področja vojne zgod.: Ob 150-letnici vojnih operacij 1813–4 v mejah Ilir. provinc (Kron 1963, 1964), Vojne operacije avstrij. in franc. oboroženih sil na slov. ozemlju in v sosed. deželah (Napoleonove Ilir. province. Razst. katalog. Lj. NM 1964, 47–63); Razvoj vojaških materialnih sredstev v Sji (Naša obramba 1971, št. 5, 52); Kako so se bojevali stari Slovani (ib. št. 11, 60–1); Vojna stroka v obdobju od l. 1500–1650 (Situla 1973, 69–92); Razvoj voj. stroke v obdobju najv. kmečkih uporov na slov. ozemlju (Naša obramba 1973, št. 8–12; 1974, št. 1); heraldike: Grbi v kapeli sv. Jurija na lj. gradu (Kron 1970, 158–69); Grbi v idrijski ž. c. sv. Barbare (Idrij. razgledi 1970, 201–9); zgod. orožja: Krasilni elementi v ročajih spad in sabelj (Kron 1966, 28–36); Orožje v škofjeloškem gradu v 1. četrtini 14. stol. (Loški razgledi 1966, 44–66); Ukrasni oklopi u NM (Zbornik Muzeja primjen. umetnosti Bgd 1966, 81–100); Srednjeveški oklepi (Naša obramba 1971, št. 4); Bojna oprema in orožje … v Ptuju (Ptujski zbornik IV. 1975, 35–4) idr. Pripravil je 1971 razstavo Orožje in bojna oprema od naselitve Slov. do konca 17. stol. v NM (gl. Delo 1971, št. 97 in razst. katalog); pripravljal dis. Grbovna umetnost v Sji (nedokončana). — Prim.: osebni podatki; P. Breščak, Delo 1971, št. 7; A. Pirkovič, ib. št. 63, 81; LDk 1971, št. 80; PDk 1971, št. 67; M. Moškon, Obrazi (Celje) 1972, 86; H. Š(tular), Delo 1973, št. 263 (nekrolog). — Slika: arhiv SBL. *

Uredništvo: Tancik, Ferdinand (1925–1973). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi682460/#slovenski-biografski-leksikon (23. maj 2024). Izvirna objava v: Slovenski biografski leksikon: 12. zv. Táborská - Trtnik. Alfonz Gspan, Fran Petrè et al. Ljubljana, Slovenska akademija znanosti in umetnosti, 1980.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine