Slovenski biografski leksikon

Tallner (Talner, Thalner) Hermann, edini znani prepisov. nem. lit. tekstov v sred. veku na področju Kranjske, r. v Trebnjem na Dol. neznano kdaj, u. neznano kdaj in kje. Po naročilu Ludvika pl. Kozjaka je 1456 prepisal dvoje ne posebno pomembnih lit. del iz poznega sred. veka. Dokaj zajetni rkp. V 40 obsega: I. Avstrijsko kroniko 95 gospostev, II. Seifrietov ep o Aleksandru Vel. V času J. K. Erberga (SBL I, 162 sl.) je bil rkp še v dolskem arhivu, nato v Podgori pri Gor., med 1. svet. vojno pa je izginil. Podatki o T-ju so doslej bliže neznani, dasi ga je tedanji lit. svet poznal (gl. E. S. Piccolomini, Epistola 51 ad Ioannem Campisium). — Prim.: pismo J. A. Suppantschitscha — Val. Vodniku 17. sept. 1809 (Knjižnica NM); Erberg, Versuch 46–8; Hoff III, 119–20; V. F. Klun, MHK 1852, 25; J. Seemüller, Oesterr. Chronik von den 95 Herrschaften (Monumenta Germaniae Historica 6, Deut. Chroniken 6), Hannover, Leipzig 1909; P. Gereke, Seifriets Alexander aus der Strassburger Handschrift (Deut. Texte des Mittelalters, zv. 36), Berlin 1932; Deut. Literatur-Lexikon 1957, 2951; J. Stanonik, Ostanki srednjeveškega nem. slovstva na Kranjskem. 1957, 12 sl. Snk.

Stanonik, Janez: Tallner, Hermann (?–?). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi681966/#slovenski-biografski-leksikon (4. marec 2024). Izvirna objava v: Slovenski biografski leksikon: 12. zv. Táborská - Trtnik. Alfonz Gspan, Fran Petrè et al. Ljubljana, Slovenska akademija znanosti in umetnosti, 1980.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine