Slovenski biografski leksikon

Švigelj Lado (Stanislav), strokovnjak za lovstvo, r. 6. apr. 1915 na Kožljeku nad Bezuljakom kmetu in gostilničarju Francu ter Uršuli r. Turšič, živi v Kočevju. Obiskoval je osn. šolo v Begunjah pri Cerknici 1921–7, škofij. gimn. v Št. Vidu-Lj. 1927–35 (mat. 1935), študiral pravo na univ. v Lj. (dipl. 1941), bil v NOV 1941–5, opravljal pravne in upravne funkcije. Služboval je v Kočevju 1945–8 pri Gozd. gospodarstvu Kočevje, 1948–50 pri Upravi lovišča Snežnik, od 1950 je upravnik Gojitvenega lovišča Rog v Kočevju. – Objavil je monografijo Medved v Sloveniji. Lj. 1961; večje število strok. prispevkov iz lovstva (L, Lovačka revija); referate na dom. in mednar. lovskih prireditvah mdr. v Bgdu, Clcu, Lj. (npr. Les rapports du Vlle Congrès d’ IUGB 1967, 139–44). – Prim.: arhiv kadrovske službe pri kmetijskogozdar. podjetju Kočevje; izvestja škofij. gimn. Št. Vid-Lj. Adč.

Adamič, France: Švigelj, Lado (1915–). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi680866/#slovenski-biografski-leksikon (6. december 2019). Izvirna objava v: Slovenski biografski leksikon: 11. zv. Stelè - Švikaršič. Alfonz Gspan et al. Ljubljana, Slovenska akademija znanosti in umetnosti, 1971.

Komentiraj posredujte nam vaš komentar ali predlog za izboljšavo vsebine