Slovenski biografski leksikon

Švajger Verij (Fr. Ksaverij), strok. pisec in amaterski komponist, r. 23. jun. 1893 v Goriči vasi pri Ribnici časnikarju v ZDA Francu Schweigerju (SBL III, 250) in učiteljici Mariji r. Arko, živi v Lj. Obiskoval je osn. šolo 1899–901 v Ribnici, 1901–3 v Gor., tu tudi 1903–10 realko; študiral 1910–4 (6 sem.) na TVŠ v Pragi, vmes absolviral voj. rok v Gor.; 1914–8 je bil mobiliziran; po vrnitvi študija zaradi gmotnih težav in očetove smrti ni nadaljeval. Služboval je 1918–9 pri Poverjeništvu Nar. vlade Sje za promet kot vodja stroj. odseka, od 1919 do danes je pri ravnateljstvu Drž. žel. v Lj. (kurilniška služba, referent v stroj. odd.); 1943–5 je bil interniran v Dachauu. L. 1945–53, ko je bil upok., je bil glavni referent za lokomot. službo in vleko vlakov pri Dir. jsl žel. ter namestnik načelnika stroj. odd., 1953–60 tu honorar. uslužbenec, od 1960 je honorar. analitik za strojno in vlečno službo v Biroju za študij razvoja tehn. sredstev. L. 1920–40 je predaval na 6-mesečnih tečajih za strojevodje pri Jsl drž. žel. tehn. vozovno službo, 1946–50 lokomotive in vlečno službo, 1946–8 strojno in tehn. vozovno službo v Prometni šoli v Vižmarjih; v RTV Lj. (1964, 1965, 1966). Udeležil se je kongresa prometn. inž. 1962 v Bgdu z 2 referatoma (gl. Problemi vuče na železnici. Bgd 1962).

Napisal je: Železniška vozila. I, Lokomotiva. 1929, 348 str. (samozal., hrv. prevod 1936 v Zgbu); II, Zalogovniki, vozovi in zavora. 1930, 355 str.; III, Ogrevanje vlakov. 1936, 92 str. (izšel samo 1. snopič, oboje samozal.); Trst jsl ali mednaroden. Trst 1946, prevod v angl.: Trieste–Trst, yugoslav or international? 1946; Železniška vozila. II, 1947; III, 1957; Navodila za kurjenje lokomotiv z mazutom. 1950 (priročnik); Obremenilne tablice za lokomotive. 1960, 77 str. (priročnik); strokovne članke v: E (1917, 1918, psevd. Tacitus), J (1921, 1923, 1927–30, 1939–40), Njiva (1921, št. 3, 4–6, 8), Koledar udruženja železničarjev (1937–40), SN (1919, 1928), Strojevodja (1923–4, 1928), ŽiS 1929, Železniški vestnik 1947–60, v rubriki Obzornik priobčil ok. 400 krajših strok. vesti; Gospodarstvo (Trst, 1964–8, šifra -j), Gospodar. vestnik (1964, 1966), Nova proga 1963–7; O tržaškem vprašanju: LdP 1946, št. 115, 127, 162. Prevedel je iz nem. pravilnik za vzajemno uporabo tovornih voz … Zgb 1921 in iz ital. Zavora Breda za tovorne vlake. Lj. 1940. – Kot izvedenec za vleko vlakov je sodeloval pri projektiranju prog Črnomelj–Volosko, 1937; Škofja Loka–Most na Soči, 1947; Koper–Podgorje, 1950; Lupoglav–Raša, 1951; Savski Marof–Kumrovec–Stranje, 1954; Divača–Hrpelje–Koper, 1955; Split–Knin, 1955; Jarše–Brniki, 1955; Jesenice–Belsko Polje, 1960; Zidani Most–Špilje, 1963; Lj.–Zgb, 1963 in pri tehn. pripravah za gradnjo proge Divača–Koper, 1950–66. – Od 1919–41 je bil član v društvu Sokol, od 1945 je član Partizana na Taboru v Lj., pisal v društvena glasila Sokol, Sokolski glasnik, Vestnik sokol. župe Lj. I, Sokolska vodja, urejal 1927–40 (s presledkom 1929–31) Sokolski koledar kakor tudi sokolsko rubriko v J (1925–41). Za telovadne točke je 1920–41 skladal mdr. glasbene spremljave; koračnice za godbo na pihala; Spomini na izlet v Kamniku, 1911; Na Sočo! 1928; Domovini zdravo! 1932; slavnostna koračnica (za zlet v Bgdu) 1938; Gotovo! (za pionirje-železničarje); priredil je za pihala Fr. Zita, Fanfarski marš; R. Benachi, Malo ognja; G. Resey, Ljubljenec armade, idr. – Prim.: osebni podatki. Dmk.

Dimnik, Stanko: Švajger, Verij (1893–1980). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi679750/#slovenski-biografski-leksikon (25. julij 2024). Izvirna objava v: Slovenski biografski leksikon: 11. zv. Stelè - Švikaršič. Alfonz Gspan et al. Ljubljana, Slovenska akademija znanosti in umetnosti, 1971.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine